W dniu 21 czerwca br. w Domu Technika w Płocku  odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN Orlen S.A.

Obrady otworzyła Wiceprzewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Wiesława Frydrychowska, która przywitała delegatów oraz zaproszonych gości.

Gośćmi zebrania byli: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Burnat, Zastępca Przewodniczącego Stanisław Szkopek jednocześnie Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, Wioletta Kandziak – Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN S.A., Anna Lewandowska – Romanowska – Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A. oraz Paweł Zdrojewski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy PKN ORLEN S.A.

Wiceprzewodnicząca Wiesława Frydrychowska rozpoczynając obrady podziękowała za bardzo dobrą współpracę z obecnym Zarządem PKN ORLEN, pozytywne i w pełni partnerskie stosunki z dwiema Organizacjami związkowymi: MBZZ i MZZPRiC. Dobre związkowe relacje, a ściślej mówiąc dobra i rzeczowa wspólna praca trzech Organizacji daje dużo pożytku dla Członków naszych organizacji i taki kierunek będzie przez nas dalej kontynuowany.

Wspomniała też o bardzo dobrej współpracy naszej organizacji z Zakładową Społeczną Inspekcją Pracy w PKN ORLEN S.A. pod przewodnictwem Pawła Zdrojewskiego.

Z dużą sympatią i zrozumieniem zostały przyjęte słowa, które skierowała do Delegatów Pani Dyr. Wioletta Kandziak, wyrażające nadzieję na dalszy konstruktywny dialog z naszą organizacją związkową, dla dobra pracowników i przyszłości Koncernu. Pani Dyrektor podkreśliła w swoim wystąpieniu rolę naszej organizacji jako odpowiedzialnego Partnera Społecznego, którego postawa pozwala godzić oczekiwania Pracowników z racjonalnymi możliwościami i interesami Spółki.

Po wystąpieniach i wyborze Prezydium Zebrania, przeprowadzono wybory uzupełniające na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.

Funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Delegaci powierzyli Markowi Balkowskiemu. Nowy przewodniczący został wybrany zdecydowaną większością głosów, gdyż zagłosowało na niego 79 spośród 92 delegatów obecnych na zebraniu wyborczym.

Wybór na tą funkcję jest wyrazem uznania i zaufania ze strony koleżanek i kolegów, którzy dali w ten sposób jasny sygnał – przed nami trudne czasy niosące ze sobą wiele wyzwań i problemów, chociażby procesy konsolidacyjne z GRUPĄ Lotos, czy też PGNiG. Dlatego też stawiamy na ludzi kompetentnych, pracowitych i pełnych zaangażowania.

By Mariusz