KK

Od zaprzysiężenia Jarosława Wilnera, nowego przewodniczącego Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” i jednocześnie nowego członka Komisji Krajowej, rozpoczęło się w Gdańsku dwudniowe posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To ostatnie posiedzenie krajówki w 2015 roku. W programie obrad m.in. stanowisko w sprawie Grudnia 1970, rozpatrzenie wniosku o ustanowienie roku 2016 Rokiem Zrywów Czerwcowych i Ofiar Stanu Wojennego oraz apel w sprawie strategii rozwoju Polski zachodniej 2020. W ramach informacji z prac prezydium KK zastępca przewodniczącego, skarbnik Jerzy Jaworski zaprezentował nowy wzór elektronicznej legitymacji związkowej, która w ramach pilotażu ma być wprowadzona i testowana w dwóch regionach. Jutro uroczysta część – wspólne spotkanie opłatkowe członków KK, członków Zarządu Regionu Gdańskiego oraz pracowników z udziałem Metropolity Gdańskiego Ks. Abp. Leszka Sławoja Głódzia.