Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.

Przypominamy, że pracodawcy posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Ankietę zgłoszeniową (załącznik nr 1 Regulaminu do pobrania – https://www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 31 grudnia 2022 roku.

Zgłoszenia rozpatrywane będą według kryteriów określonych przez Komisję Certyfikacyjną w załączniku nr 2 do Regulaminu.

By Mariusz