Kolebka

W Teatrze Muzycznym w 90. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, w której udział wziął prezydent RP Andrzej Duda. – Budowa wielkiej stoczni i budowa wielkiego portu bez zdecydowanego i silnego wsparcia ze strony państwa nie nastąpi – mówił w swoim wystąpieniu prezydent.

– W 1920 r., sześć lat przed nadaniem Gdyni praw miejskich, doszło w Pucku do symbolicznych Zaślubin Polski z Morzem przez wrzucenie do morza platynowego pierścienia przez dowódcę Frontu Pomorskiego generała Józefa Hallera. Wtedy było to państwo bardzo biedne – zniszczone wojnami, cały czas jeszcze niepokojone, o niestabilnych granicach. Ale już wtedy podejmowano ważne decyzje. Już wtedy myślano, jak temu państwu zapewnić rozwój, jak uczynić je państwem silnym, bezpiecznym i nowoczesnym – mówił prezydent.

Przypomniał, że 23 września 1922 roku polski Sejm uchwalił ustawę o budowie portu w Gdyni, wokół którego rozwinęło się wielkie miasto. Od niewielkiej liczącej 400 osób wioski, do wielkiego 127. tys. miasta.

Prezydent mówił również, że Gdynia jest kolebką „Solidarności”.

– To tu ludzie żądający uczciwości i zwykłej sprawiedliwości protestowali w 1970 roku i napotkali brutalny opór ze strony władzy ludowej. To tu polała się krew. – mówił. Jego zdaniem dowodzi to, że na tym terenie zawsze mieszkali ludzie wolni, którzy znali swoją wartość.

Andrzej Duda mówił też o dzisiejszym dynamicznym rozwoju Gdyni, wskazując na plany i na to, że stocznia zaczyna się rozbudowywać, Bałtycki Port Nowych Technologii, Park Konstruktorów.

– To wszystko są rozwiązania nowoczesne, które mają tworzyć podwaliny pod rozwój przyszłej stoczni – podkreślał Andrzej Duda. Jednocześnie dodał, że odbudowa wielkiej stoczni i budowa wielkiego portu bez zdecydowanego i silnego wsparcia ze strony państwa nie nastąpi. Jego zdaniem ma w tym pomóc powołane ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W uroczystej sesji brał również udział przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda. W jej trakcie tytuł Honorowego Obywatela Gdyni wręczono poecie, pisarzowi i tłumaczowi Ernestowi Bryllowi. Medale im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” otrzymali: ks. prałat Edmund Wierzbowski, Andrzej Boczek, wcześniej nagrodzony za najlepszą inwestycję w Gdyni oraz Małgorzata Sokołowska, pisarka córka Wiesławy Kwiatkowskiej, autorki m.in. „Grudniowej Apokalipsy”.