oswiata

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” razem z Piotrem Dudą, przewodniczącym KK spotkało się z premier Beatą Szydło i kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie.

Na początku spotkania strony wyraziły potrzebę szerszego dwustronnego dialogu. Piotr Duda podkreślił konieczność utworzenia oświatowego zespołu branżowego przy MEN. 

Szef oświatowej „Solidarności” Ryszard Proksa przedstawił najważniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, m.in. przywrócenie prawa do przechodzenia nauczycieli na wcześniejsze emerytury, ustalenie działań osłonowych, określenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych, wzrost wynagrodzeń w oświacie, a także doprecyzowanie zapisu art. 42 ust. 2 w Karcie Nauczyciela odnośnie czasu pracy nauczycieli.

Premier Szydło przychylnie odniosła się do propozycji KSOiW wytyczenia drogi dojścia do wyższych płac w oświacie. MEN ma przygotować „mapę drogową” zwiększenia płac pracowników oświaty. Strona rządowa zadeklarowała, że zajmie się sprawą doprecyzowania zapisu art. 42. ust. 2 Karty Nauczyciela, aby jasno określić, że nauczyciel nie ma obowiązku realizacji niepłatnych dodatkowych zajęć edukacyjnych z uczniami (tzw. godzin karcianych).

Dyskutowano także o standardach edukacyjnych, m.in. o określeniu maksymalnej liczby uczniów w oddziałach. Przedstawiciele ministerstwa zapewniali, że w związku z reformą ustroju szkolnego przybędzie oddziałów szkolnych, czyli także etatów nauczycielskich, bowiem liczba uczniów w oddziałach siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej będzie mniejsza niż ma to miejsce w oddziałach klas gimnazjalnych.

Pozostałe postulaty SKOiW będą przedmiotem kolejnych dwustronnych spotkań z przedstawicielami rządu RP.