PLAKAT – PRECIZO

W OBRONIE LIDERÓW ZWIĄZKOWYCH  NSZZ „Solidarność” Kamila Marciszewskiego, Mariusza Smardzewskiego wieloletnich pracowników Precizo Sp. z o. o., którym nie zostały przedłużone umowy o pracę informuję, że dnia 20 listopada 2018 roku ( wtorek) odbędzie się PIKIETA w obronie praw pracowniczych w firmie Precizo Sp. z o. o. o w godzinach od 13.00-15.00.

Miejsce: naprzeciwko WORD-u przy ul. Otolińskiej 25.

 Apelujemy o aktywne włączanie się do udziału w Pikiecie. Liczymy na Waszą obecność.

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

„Wyrażamy swoje zaniepokojenie działaniami podejmowanymi wobec liderów związkowych NSZZ „Solidarność” w postaci nieprzedłużenia im umów o pracę oraz zwracamy się z wnioskiem o dalsze ich zatrudnienie.

Wskazać należy, iż postępowanie pracodawcy jest sprzeczne ze złożonymi wcześniej deklaracjami odnośnie zatrudnienia Kamila Marciszewskiego, Mariusza Smardzewskiego godzi w przyjęte zasady współpracy na linii pracodawca – związki zawodowe. Ponadto należy mieć na względzie fakt, iż osoby te były wieloletnimi (11 lat zatrudnienia) pracownikami Precizo Sp. z o.o. posiadającymi wysokie kwalifikacje i ogromne doświadczenie w pracy zawodowej na rzecz pracodawcy (a osób takich w firmie brakuje, szkolenia nowych pracowników są kosztowne oraz wymagają czasu).

Co więcej osoby te aktywnie angażowały się w działalność związkową, prezentując partnerską postawę wobec pracodawcy, w swoich działaniach zawsze stawiały na dialog oraz wypracowanie w ten sposób jak najkorzystniejszych warunków pracy i płacy dla całej załogi, szanując przy tym uzasadnione interesy pracodawcy.

Dlatego działania właściciela firmy Precizo sp. z o.o. są dla nas niezrozumiałe i traktujemy je jako atak na Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

W związku z powyższym wnosimy o dalsze zatrudnienie liderów związkowych, których praca i działalność związkowa była pozytywnie oceniana przez załogę przedsiębiorstwa oraz przekładała się na poszanowanie praw pracowniczych, lepsze warunki i atmosferę pracy a przez to także na efektywność pracy i zyski pracodawcy.”

Zarząd Regionu Płockiego

NSZZ „Solidarność”