UCHWAŁA NR 1 ws. nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”  Uchwala_nr_1_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 2 ws. przekazywania składki członkowskiej  Uchwala_nr_2_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 3 ws. zmian w Uchwale nr 1 XIX KZD  Uchwala_nr_3_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 5 ws. zmian w uchwale nr 4 XIX KZD  Uchwala_nr_5_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 6 ws. zmian w Uchwale nr 14 XXVI KZD  Uchwala_nr_6_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 7 ws. zmian w Uchwale nr 1 XIX KZD  Uchwala_nr_7_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 8 ws. zmian w Statucie NSZZ „Solidarność”  Uchwala_nr_8_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 9   Uchwala_nr_9_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 10 Uchwala_nr_10_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 11  Uchwala_nr_11_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 12  Uchwala_nr_12_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 13  Uchwala_nr_13_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 14  Uchwala_nr_14_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 15  Uchwala_nr_15_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 16  ws. zmian w Uchwale nr 16 XXVI KZD  Uchwala_nr_16_XXIX_KZD

UCHWAŁA NR 17 ws. wolnych od pracy niedziel i świąt  Uchwala_nr_17_XXIX_KZD