100

Od nowego roku pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100 proc. minimalnej pensji, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.  Dzisiaj jest to tylko 80 proc.

Do tej pory pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymywali, poza niższym wymiarem urlopu, także niższe wynagrodzenie minimalne. Od 1 stycznia 2017 r. w pierwszym roku pracy będzie obowiązywała 100-proc. stawka wynagrodzenia minimalnego.

Najniższe wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w 20167 r. będzie wynosić 2000 zł brutto ( 1460 złotych na rękę). Obecnie jest 1 850 zł brutto. 

Wraz z płaca minimalną rosną też niektóre świadczenia, czyli na przykład maksymalna wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych (wyniesie 30 000 zł brutto) oraz minimalne odszkodowanie za dyskryminację lub mobbing (wyniesie 2000 zł brutto).