Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19

Zarządzenie Nr 1 2020