– Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy – pisze w apelu do członków NSZZ „Solidarność” przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

www.komisjakrajowa.pl/apelPIOTRDUDA