Tygodnik Śląsko-Dąbrowski – nr 1/2019, 10-16 stycznia 2019 roku

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1166.pdf