40-lecie NSZZ Solidarność Więcej...

Spotkanie opłatkowe płockiej Solidarności Więcej...

 

WYGRALIŚMY


W imieniu Zarządu Regionu Płockiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym członkom za aktywny udział w PIKIECIE ZWIĄZKOWEJ, którą organizowaliśmy w dniu 20.11.2018 roku przed siedzibą płockiej spółki Precizo w obronie szykanowanych liderów związkowych Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego.
„Chcemy Wam powiedzieć – nie Jesteście sami”- napisał w liście do protestujący Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej „S”, który odczytał jego zastępca Tadeusz Majchrowicz.

Zarząd Precizo Sp. z o.o. łamie prawo, w tym konstytucję gwarantującą wolność i swobodę działalności związkowej. Na to nie ma zgody! Dlatego wzywamy zarząd Precizo o zaprzestanie takich praktyk – czytamy w liście.

– Jednocześnie ostrzegamy – spór z Solidarnością w Precizo Sp. z o.o., będzie sporem z całą Solidarnością. Bo tak funkcjonujemy. Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego – napisał Piotr Duda.

Te słowa stały się brzemienne, gdyż nikt inny jak zarząd Precizo pod naciskiem wycofał się z własnych patologicznych decyzji i przywrócił do pracy Naszych działaczy.
Jest to niewątpliwie sukces „Solidarności” Regionu Płockiego oraz Oddziału Płockiej Państwowej Inspekcji Pracy.
Uważamy, że taka postawa oraz solidarne zaangażowanie przyczyniły się bezpośrednio do przywrócenia Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego do pracy.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz


Sejm przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Podkreślono w niej zasługi Walentynowicz dla „utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz złożono hołd jej „niezłomnej postawie”.
Za uchwałą głosowało 302 posłów, przeciw było 51, od głosu wstrzymało się 44 posłów.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
„Historia życia Anny Walentynowicz – ściśle zespolona z losami Polaków w XX wieku – jest jak portret zbiorowy polskich robotników wstających z kolan, by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna, swoje życie traktowała jako służbę” – wspomina cytowany w uchwale historyk Sławomir Cenckiewicz, nazywając Annę Walentynowicz „Anną Solidarność”.
W 1970 r. brała ona udział w antykomunistycznych protestach robotniczych w Trójmieście i w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1978 r., działając w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniała mieszkanie jako punkt kontaktowy, redagowała i kolportowała niezależne pismo „Robotnik Wybrzeża” oraz współorganizowała obchody rocznic Grudnia’70 i kultywowała pamięć ofiar komunistycznego mordu na robotnikach. Była prześladowana i wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin.
W sierpniu 1980 r. Walentynowicz została zwolniona z pracy. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej. Pierwszym postulatem protestujących było przywrócenie jej do pracy.
„Walentynowicz wraz z Aliną Pieńkowską doprowadziła do kontynuacji strajku w dniu 16 sierpnia i przeobrażenia go w strajk solidarnościowy z robotnikami strajkującymi w innych zakładach pracy. Zapoczątkowana tym narastająca fala strajków i protestów w wielu miejscach Polski zmusiła komunistów do negocjacji i zawarcia porozumienia ze strajkującymi oraz doprowadziła do powstania NSZZ +Solidarność+” – głosi uchwała.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Walentynowicz była internowana i więziona. „W następnych latach kontynuowała działalność na rzecz niepodległości Polski. Była przeciwniczką obrad okrągłego stołu i konsekwentnie domagała się powrotu do idei i postulatów Solidarności. W wolnej Polsce przez wiele lat pozostawała niedoceniana i dopiero w 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński odznaczył Ją Orderem Orła Białego. Zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.” – napisano.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” – dodano w uchwale.
Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem. Była w polskiej delegacji, która zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. (PAP)
autor: Anna Kondek-Dyoniziak

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski – nr 1/2019, 10-16 stycznia 2019 roku

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1166.pdf

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna to 2250 zł brutto, czyli 1634 zł „na rękę”. To o 7,1 proc. Więcej niż w 2018 roku. Jednocześnie rośnie też o złotówkę minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł. W 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto.
Decyzję o jej podwyższeniu o 150 zł brutto podjął rząd we wrześniu zeszłego roku.
Zdaniem NSZZ Solidarność taki poziom podwyżki to absolutne minimum. Podczas rozmów prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego reprezentanci Solidarności domagali się podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2278 zł brutto. Z kolei strona rządowa proponowała 2220 zł brutto. 2250 zł to kompromis.
Jednym z kluczowych postulatów NSZZ Solidarność jest stopniowe dochodzenie wysokości płacy minimalnej do poziomu 50 proc. Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę stanowiło 47,3 proc. tego wskaźnika. W 2019 roku będzie to 47,2 proc. Oznacza to utrzymanie dotychczasowych proporcji.
Wzrost płacy minimalnej oznacza automatyczne podwyższenie innych świadczeń, m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenia za czas przestoju.
Od wysokości płacy minimalnej ustalana jest również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych jest jednym z sukcesów Solidarności.
Dzięki staraniom „Solidarności” minimalna stawka godzinowa co roku jest podwyższana proporcjonalnie do płacy minimalnej. W 2018 roku minimalna stawka za godzinę pracy wynosiła 13,70 zł.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej otrzymuje był 1,5 mln osób, czyli ok. 13 proc. pracujących Polaków.
Wysokość świadczeń powiązanych
z płacą minimalną w 2019 roku
• Minimalna podstawa zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za
czas choroby wynosi 80 proc. płacy minimalnej – 1941,52 zł
• Podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z urlopu
wychowawczego to równowartość płacy minimalnej, czyli 2250 zł
• Stawka dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 20 proc. minimalnej
stawki godzinowej, czyli 2,56 zł
• Maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym
wyliczane jest na podstawie 15-krotności płacy minimalnej.
W tym roku wyniesie zatem 33 750 zł.
• Najniższe odszkodowanie z tytułu mobbingu – 2250 zł

Informacja o liczbie członków Związku


Pamiętajmy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin składania do pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej. Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych.
Do tej pory organizacje związkowe przedstawiały informację o liczbie członków związków co trzy miesiące, teraz informacja ta ma być przedkładana co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Pierwsza informacja o liczbie członków powinna zostać złożona do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Organizacje związkowe będą teraz rzadziej przedstawiać informację o liczbie swoich członków, ale za to będą musiały to robić bardzo skrupulatnie. I tak, jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, to przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej, wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej. Ustawa nie wskazuje formy oświadczenia członka związku, jednak dla celów dowodowych organizacja związkowa powinna zadbać, by miało ono formę pisemną lub inną, która pozwoli w przyszłości odtworzyć treść oświadczenia (np. dokumentową – e-mail). Jest to o tyle istotne, iż zawyżenie przez organizację związkową liczby członków może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.

PPK programem oszczędnościowym dla pracujących!


Polski Fundusz Rozwoju zainaugurował kampanię informacyjną Pracowniczych Planów Kapitałowych pod hasłem: „W sumie się opłaca”. 8 stycznia br. ruszył portal www.mojeppk.pl
– To przede wszystkim program prospołeczny bez żadnych gwiazdek czy pułapek dla 11 mln pracowników – zapewniał podczas inauguracji kampanii informacyjnej programu premier Mateusz Morawiecki.
Pierwsi zatrudnieni trafią do PPK 1 lipca br. Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, w którym gromadzone są prywatne oszczędności. Możliwość przystąpienia do niego musi zostać zapewniona przez każdego pracodawcę (poza wyjątkami określonymi w art. 13 ust. 1 oraz art. 133 ust. 1 ustawy o PPK) zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.
Dla każdego pracownika zostanie utworzony indywidualny rachunek PPK. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, działającego we współpracy z wybraną instytucją finansową. Co miesiąc na rachunek ten będą trafiać wpłaty pracownika i pracodawcy. Państwo zaś przekaże jednorazową wpłatę powitalną i dopłaty roczne.
Poza prezentacją logotypu, który ma kojarzyć się z efektywnym inwestowaniem w długim terminie uruchomiono portal mojePPK.pl, gdzie pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju prezentowane będą m.in. informacje o PPK oraz lista podmiotów uprawnionych do ich prowadzenia.
Uruchomiony portal jest wersją wstępną. Ostateczną formę ma przyjąć w kwietniu br. Wtedy call center działające przy PFR ma uzyskać zdolność do obsługi kilkudziesięciu tysięcy telefonów dziennie.
– Ten program jest cywilizacyjne ważny dla Polski i kluczowy dla budowania długoterminowych krajowych oszczędności, które są fundamentem dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie – przekonywał szef rządu, że PPK stanowią element rozwoju rynku kapitałowego.
Pieniądze gromadzone przez pracowników w PPK będą inwestowane przez wyznaczone TFI, m.in. w spółki notowane na GPW.
Jednak największym wyzwaniem będzie wykazanie różnicy między PPK a Otwartymi Funduszami Emerytalnymi.
Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone Ustawą z 4 października 2018 r. mają być odpowiedzią na problem niskich emerytur, który nasili się w momencie, gdy liczba pracujących niebezpiecznie zbliży się do liczby pobierających świadczenie.
PPK mają stanowić swoisty program oszczędnościowy dla pracujących.
I tak, w wersji „minimum” co miesiąc od naszej pensji netto odjęta zostanie kwota równa 2 proc. pensji brutto. Pracodawca dorzuci równowartość 1,5 proc. wynagrodzenia, a budżet za każdy rok uczestnictwa w PPK dorzuci 240 zł.
PPK nie zostaną powiązane bezpośrednio z systemem emerytalnym, ale będą stanowić jego kapitałowe uzupełnienie.
Pierwsze Pracownicze Plany Kapitałowe pojawią się w Polsce 1 lipca tego roku. To wówczas obowiązek ich prowadzenia obejmie największych pracodawców – zatrudniających ponad 250 osób.
1 stycznia 2020 r. dołączą do nich pracownicy firm zatrudniających od 50 do 249 osób. Pół roku później tych z zatrudnieniem na poziomie od 20 do 49 osób, by 1 stycznia 2021 stać się powszechnym rozwiązaniem w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej.
Tym, co różni PPK od OFE, jest wyraźnie zaznaczone w ustawie obostrzenie, iż „środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK”.
www.solidarnosc.gda.pl

Odeszła śp. Helena Kowalczyk


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. Heleny Kowalczyk
była członkiem NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Płockich Zakładach Drobiarskich, w SADROB i w EXDROB.
Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Najbliższych składa
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”
Informujemy, że pogrzeb odbędzie się 5 stycznia 2019 roku, o godz. 12.00, w kościele św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Płocku,

Dialog będziemy prowadzić na ulicach!


Od momentu podpisania porozumienia płacowego z pielęgniarkami i położnymi obserwujemy, że wszystkie porozumienia wymuszane są protestami i odbywają się poza Radą Dialogu. To jasny sygnał, gdzie jest nasze miejsce – mówi Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w rozmowie z Cezarym Krysztopą.
– Niespełnione obietnice, zły stan dialogu społecznego i brak podwyżek w budżetówce to główne zarzuty, jakie Solidarność postawiła rządowi w stanowisku Komisji Krajowej zapowiadającym protesty. To dość zaskakujący ruch związku.
– Jeśli ktoś w miarę systematycznie obserwuje nasze działania, nie powinien być zaskoczony. Wielokrotnie sygnalizowaliśmy problemy. Już w czerwcu Komisja Krajowa ogłosiła twarde postulaty dotyczące głównie podwyżek w budżetówce, grożąc protestami. Wtedy doszło do spotkania z premierem i wydawało się, że osiągnęliśmy kompromis. Niestety od momentu podpisania porozumienia płacowego z pielęgniarkami i położnymi obserwujemy, że wszystkie porozumienia wymuszane są protestami i odbywają się poza Radą Dialogu. To jasny sygnał, gdzie jest nasze miejsce.
– Nie w Radzie Dialogu Społecznego? Przecież to „dziecko” Solidarności.
– Od dłuższego czasu na RDS nie przychodzą ministrowie, którzy są decyzyjni i są odpowiedzialni za swoje obszary. Tymczasem wystarczy kilkadziesiąt osób blokujących autostradę i w ciągu dwóch godzin minister się pojawia. Ponadto nagminnie łamane są terminy przeznaczone na konsultacje, a strona rządowa nie wypełnia ustawowego wymogu pisemnej reakcji na postulaty strony społecznej. Coraz więcej kwestii rozstrzyganych jest też poza Radą. Przykład bardzo wymowy to nowelizacja ustawy znoszącej limit tzw. 30-krotności przy płaceniu składek na ZUS. Tak ważna społecznie sprawa odbyła się poza Radą. Stąd m.in. prosiliśmy prezydenta o złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

– Solidarność wielokrotnie chwaliła rząd, że wywiązuje się ze swoich deklaracji. Co się zmieniło?
– Rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował wiele ważnych postulatów pracowniczych i społecznych. Minione trzy lata to były dobre lata. Ale dzisiaj przy kolejnym dobrym roku dla gospodarki i budżetu, nie porównując z innymi podwyżkami, nie ma uzasadnienia dla dalszego blokowania szybszych podwyżek dla budżetówki, niepodnoszenia kwoty wolnej od podatku, braku waloryzacji progów dochodowych i wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu. Nie ma uzasadnienia dla blokowania szybszego wzrostu kwoty odpisu na zakładowy fundusz socjalny itd. A skoro nie możemy tych spraw rozstrzygać w dialogu, będziemy dialog prowadzić na ulicach.
– Kiedy odbędą się protesty i jak będą wyglądały?
– O tym będziemy informować na bieżąco. To też dobry czas dla rządu na podjęcie negocjacji, choć patrząc na dotychczasowe doświadczenia, nie bardzo liczymy na jakąś znaczącą zmianę w podejściu do partnerów społecznych.

www.tysol.pl

Spotkanie opłatkowe płockiej solidarności.

W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe płockiej solidarności w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych i goście zaproszeni m.in. ks. Bp. Piotr Libera i Pani Poseł na RP Anna Cicholska.

Życzenia świąteczne

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju niech nam drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z darami swymi,

staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.

Magia Świąt niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie

Wam jak w niebie………..

                             Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

                             oraz nadchodzącego Nowego Roku 2019

                              życzenia Nieustającej Bożej Obecności

                               życzy w imieniu

                               Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

                                                   Przewodniczący

                                                 Andrzej Burnat