Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Spotkanie opłatkowe płockiej Solidarności Więcej...

 

KOMUNIKATY KSOiW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Komunikat

W związku z licznymi pytaniami i panującą dezinformacją medialną Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” apeluje do członków naszego Związku o nieuleganie presji i tendencyjnym informacjom.

Przypominamy: rząd zrealizował większość postulatów, o które walczyliśmy, tj.:
1. nauczyciele otrzymają 15 proc. waloryzację wynagrodzeń w tym roku;
2. nastąpi zmiana systemu wynagradzania, który ma obowiązywać już w 2020 r. (według propozycji „Solidarności” pensje nauczycieli mają być powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej);
3. wracamy do przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela sprzed września 2018 r.;
4. skrócona zostanie ścieżka awansu zawodowego (będzie tak, jak przed zmianą przepisów w tym zakresie);
5. nastąpi określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo, który ma wynosić 300 zł;
6. przyznane zostaną tzw. godziny do dyspozycji dyrektora, aby w praktyce wyeliminować godziny „karciane”.
Takie porozumienie z rządem jest dla nauczycieli bardzo korzystne. Zaznaczamy i dementujemy plotki, że pensum nauczycielskie zostanie zmienione. Nie było na to od początku naszej zgody i żadne zmiany w tym zakresie nie nastąpią.
Apelujemy do naszych nauczycieli-związkowców o nieprzyłączanie się do akcji strajkowej prowadzonej przez inne centrale związkowe. Nasz Związek przyjął inne kalendarium działań, mamy własną strategię, którą konsekwentnie realizujemy.
Protest rozpoczęty w szkołach 8 kwietnia br. nie jest prowadzony pod egidą NSZZ „Solidarność”. Apelujemy o rozwagę i niepodejmowanie akcji strajkowej. Od samego początku naszym zadaniem było uniknięcie sytuacji, w której w nasze działania uwikłani zostaną uczniowie. W tym czasie nasze flagi nie powinny wisieć na murach placówek oświatowych.
W załączeniu przekazujemy treść porozumienia zawartego pomiędzy przedstawicielami rządu RP i naszym zespołem negocjacyjnym.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”

komunikat 7 kwietnia 2019

komunikat 8 kwietnia 2019
Porozumienie rządu z Solidarnością 7 kwietnia 2019

Nie wolno dyskryminować jednych grup zawodowych kosztem drugich


-Solidarność zrzesza wszystkie grupy zawodowe i występuje o podwyżki dla wszystkich pracowników – powiedział w radiowej Jedynce Marek Lewandowski, rzecznik przew. KK NSZZ „Solidarność”. Nie wolno zapominać o pracownikach muzeów, sądów i prokuratur, sanepidu, itd. Oni od 2010 roku nie otrzymywali podwyżek.
– Nie ma czegoś takiego jak strajk ZNP. Jest kilkanaście tysięcy strajków w poszczególnych szkołach, dlatego że w polskim prawie nie można prowadzić sporu zbiorowego i strajku wobec rządu i innych podmiotów, tylko wobec swojego bezpośredniego przełożonego, czyli tutaj dyrektora szkoły. W tym kontekście każdy członek „Solidarności” ma suwerenne prawo do podejmowania decyzji – zaznaczył Marek Lewandowski. – Centrali „Solidarności” nic do tego – dodał.

– „Solidarność ” jako całość prowadzi własną akcję, własne działania, i mógłbym spiąć to jednym zdaniem – my dzieci na zakładników brać nie będziemy. Chcemy załatwiać te sprawy miedzy dorosłymi – podkreślił rzecznik związku.

Sztab „Solidarności”: Rząd nie pozostawia nam wyboru


Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,
– z zachowaniem zasady 30 krotności.
– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

o co będziemy protestować_2019

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GŁOGOWCU

8 MARCA 2019 r. DROGA KRZYŻOWA NARODU POLSKIEGO W GŁOGOWCU.

V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Zapraszamy na V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca 2019 r.
Zbiórka przy Płockiej Stanisławówce o godz. 11.00

Msza Święta, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w obronie ojczyzny
START BIEGU godz. 11.40

Do wynajęcia pomieszczenie biurowe.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” posiada od zaraz do wynajęcia pomieszczenie biurowe na Starym Rynku 5 w Płocku w sąsiedztwie Urzędu Miasta Płocka.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze.
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 20 m²
Cena do uzgodnienia.
Kontakt (poniedziałek – piątek) tel. 24 262 88 33 w godz. 8.00 – 16.00
KONDOLENCJE


Henrykowi Kleczkowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają
koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 2 lutego br. (sobota) o godz. 13.00 w kościele pw.Św. Mateusza w Ligowie (gm. Mochowo) powiat sierpecki.

WYGRALIŚMY


W imieniu Zarządu Regionu Płockiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym członkom za aktywny udział w PIKIECIE ZWIĄZKOWEJ, którą organizowaliśmy w dniu 20.11.2018 roku przed siedzibą płockiej spółki Precizo w obronie szykanowanych liderów związkowych Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego.
„Chcemy Wam powiedzieć – nie Jesteście sami”- napisał w liście do protestujący Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej „S”, który odczytał jego zastępca Tadeusz Majchrowicz.

Zarząd Precizo Sp. z o.o. łamie prawo, w tym konstytucję gwarantującą wolność i swobodę działalności związkowej. Na to nie ma zgody! Dlatego wzywamy zarząd Precizo o zaprzestanie takich praktyk – czytamy w liście.

– Jednocześnie ostrzegamy – spór z Solidarnością w Precizo Sp. z o.o., będzie sporem z całą Solidarnością. Bo tak funkcjonujemy. Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego – napisał Piotr Duda.

Te słowa stały się brzemienne, gdyż nikt inny jak zarząd Precizo pod naciskiem wycofał się z własnych patologicznych decyzji i przywrócił do pracy Naszych działaczy.
Jest to niewątpliwie sukces „Solidarności” Regionu Płockiego oraz Oddziału Płockiej Państwowej Inspekcji Pracy.
Uważamy, że taka postawa oraz solidarne zaangażowanie przyczyniły się bezpośrednio do przywrócenia Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego do pracy.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz


Sejm przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Podkreślono w niej zasługi Walentynowicz dla „utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz złożono hołd jej „niezłomnej postawie”.
Za uchwałą głosowało 302 posłów, przeciw było 51, od głosu wstrzymało się 44 posłów.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
„Historia życia Anny Walentynowicz – ściśle zespolona z losami Polaków w XX wieku – jest jak portret zbiorowy polskich robotników wstających z kolan, by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna, swoje życie traktowała jako służbę” – wspomina cytowany w uchwale historyk Sławomir Cenckiewicz, nazywając Annę Walentynowicz „Anną Solidarność”.
W 1970 r. brała ona udział w antykomunistycznych protestach robotniczych w Trójmieście i w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1978 r., działając w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniała mieszkanie jako punkt kontaktowy, redagowała i kolportowała niezależne pismo „Robotnik Wybrzeża” oraz współorganizowała obchody rocznic Grudnia’70 i kultywowała pamięć ofiar komunistycznego mordu na robotnikach. Była prześladowana i wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin.
W sierpniu 1980 r. Walentynowicz została zwolniona z pracy. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej. Pierwszym postulatem protestujących było przywrócenie jej do pracy.
„Walentynowicz wraz z Aliną Pieńkowską doprowadziła do kontynuacji strajku w dniu 16 sierpnia i przeobrażenia go w strajk solidarnościowy z robotnikami strajkującymi w innych zakładach pracy. Zapoczątkowana tym narastająca fala strajków i protestów w wielu miejscach Polski zmusiła komunistów do negocjacji i zawarcia porozumienia ze strajkującymi oraz doprowadziła do powstania NSZZ +Solidarność+” – głosi uchwała.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Walentynowicz była internowana i więziona. „W następnych latach kontynuowała działalność na rzecz niepodległości Polski. Była przeciwniczką obrad okrągłego stołu i konsekwentnie domagała się powrotu do idei i postulatów Solidarności. W wolnej Polsce przez wiele lat pozostawała niedoceniana i dopiero w 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński odznaczył Ją Orderem Orła Białego. Zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.” – napisano.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” – dodano w uchwale.
Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem. Była w polskiej delegacji, która zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. (PAP)
autor: Anna Kondek-Dyoniziak

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski – nr 1/2019, 10-16 stycznia 2019 roku

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1166.pdf