Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

Piotr Duda: to będzie test, jak TK traktuje dialog społeczny w Polsce


Decyzja Prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie czy nie zostały złamane zasady poprawnej legislacji przy wprowadzaniu zmian w ustawie o ubezpieczeniach społecznych, znoszących górny limit dochodów od których potrąca się składki emerytalne, jest odpowiedzią na apel NSZZ „Solidarność” i Konfederacji Lewiatan – ocenia przewodniczący Związku Piotr Duda.
Przewodniczący zwraca uwagę, że jeśli TK szybko dokona rozstrzygnięcia tego wniosku, mając na uwadze roczne vacatio legis, możliwe będą ewentualne zmiany jeszcze przed wejściem w życie przyjętej nowelizacji.

Zdaniem Piotra Dudy decyzja TK w tej sprawie będzie ważnym testem, jak Trybunał podchodzi do kwestii dialogu społecznego w procesie legislacyjnym.

„Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w Pałacu Prezydenckim

26 lutego w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczysta gala wręczenia certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. 21 firm otrzyma wyróżnienia z rąk prezydenta Andrzeja Dudy i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

W grudniu 2017r. Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

Komisja wyłoniła w X edycji 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Wszystkie wybrane firmy otrzymają certyfikat w konkursie organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.

Są to:

1. Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole
2. Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
4. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży
6. PKP S.A. w Warszawie
7. Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku
8. LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
9. Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
10. Bulten Polska S.A. w Bielsku – Białej
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
12. ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu
14. TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach
15. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
16. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim
17. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
18. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie
19. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej
20. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
21. Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
22. „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”
23. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie
24. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie
25. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
26. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
27. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Zapytania ofertowe i wyniki postępowań.

Projekt Unijny – szkolenia
„Partnerzy społeczni siłą dialogu społecznego”.

ZAPYTANIA OFERTOWE
SZKOLENIA
zapytanie ofertowe nr 1
HOTEL
zapytanie ofertowe nr 2
TRANSPORT
zapytanie ofertowe nr 3

WYNIKI POSTĘPOWAŃ WS. ZAPYTAŃ OFERTOWYCH DOT.:
1. Usługi szkoleniowej
Usługa szkoleniowa

2. Usługi hotelowej i restauracyjnej
Usługa hotelowa i rest.

3. Usługi transportowej
Usługa transportowa

Projekt Unijny – szkolenia

„Partnerzy społeczni siłą dialogu społecznego”.

Koleżanki i Koledzy,
Region Płocki NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w bezpłatnym cyklu szkoleń pt.: „Partnerzy Społeczni Siłą Dialogu Społecznego” przeznaczonego dla członków naszego związku.

W ramach projektu przeszkolimy 250 osób z naszego związku oraz 150 osób z organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie lub nabycie kompetencji członków związków zawodowych i organizacji pozarządowych, niezbędnych do udziału w procesie legislacji i stanowienia prawa. Każdy uczestnik będzie brał udział w trzech turach szkoleniowych (każda tura 3 dni), w okresie pomiędzy 01.01.2018 a 30.06.2019.

Tematy warsztatów realizowane w ramach projektu:
• Ekonomia i elementy polityki przemysłowej.
• Prawo pracy i prawo gospodarcze w praktyce.
• Ekonomia przedsiębiorstwa i analiza finansowa.
Dla członków NSZZ „Solidarność” i członków organizacji pozarządowych szkolenia są bezpłatne. W ramach cyklu szkoleń zapewniamy: całodzienne wyżywienie, noclegi w trakcie szkolenia oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenia będą się odbywały w Hotelu lub Ośrodku Szkoleniowym – dokładne miejsca i terminy warsztatów zainteresowane osoby otrzymają po dostarczeniu ankiet zgłoszeniowych uczestnika.

Jeden moduł szkoleniowy trwa trzy dni. Każdy uczestnik na przestrzeni 18 miesięcy będzie uczestniczył w trzech modułach warsztatowych. Realizacja projektu będzie trwała 18 miesięcy (od stycznia 2018 do czerwca 2019).

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt na adres:
Region Płocki NSZZ Solidarność, 09-400 Płock, Plac Stary Rynek 5,
tel. 24 262 88 33 / 24 262 46 22, e-mail: sekretariat.plock@solidarnosc.org.pl

Do pobrania formularz zgłoszeniowy
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w projekcie jest podpisanie przez zainteresowanego uczestnika regulaminu szkolenia oraz ankiety zgłoszeniowej. Każdy uczestnik szkoleń na zakończenie projektu otrzyma CERTYFIKAT ukończenia cyklu szkoleń.

Z poważaniem

Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ Solidarność

ZAPYTANIA OFERTOWE:
TRANSPORT: zapytanie ofertowe nr 3
SZKOLENIA: zapytanie ofertowe nr 1
HOTEL: zapytanie ofertowe nr 2

Życzenia świąteczne

„ Piękna jest radość w święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczą dzisiaj nas wszystkich.”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, skromne życzenia zdrowia, szczęścia, spełnienia wszystkich marzeń oraz błogosławieństwa Bożego w nadchodzącym Nowym Roku 2018
życzy w imieniu
Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Przewodniczący
Jerzy Obrębski

Spotkanie opłatkowe płockiej solidarności.

W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe płockiej solidarności w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych i goście zaproszeni m.in. Ewa Zydorek – sekretarz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Bp. Piotr Libera oraz prezesi i dyrektorzy płockich firm.
Podczas spotkania wręczono okolicznościowy upominek mecenasowi Grzegorzowi Falkowskiemu, natomiast Bp. Piotr Libera otrzymał w prezencie od płockiej solidarności publikację „NSZZ Solidarność 1981 – 1989”


Laureaci X konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”


Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, m.in. biorąc pod uwagę przestrzeganie prawa pracy, zawieranie układów zbiorowych pracy, zatrudnianie pracowników na czas nieokreślony, uzwiązkowienie, funkcjonowanie rady pracowników oraz przeciwdziałanie mobbingowi.

Komisja wyłoniła w X edycji 27 laureatów z 36 zgłoszonych firm. Wszystkie wybrane firmy otrzymają certyfikat w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, organizowanym przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.

Są to:

1. Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole
2. Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie
3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie
4. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży
6. PKP S.A. w Warszawie
7. Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku
8. LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
9. Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach – Dziedzicach
10. Bulten Polska S.A. w Bielsku – Białej
11. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
12. ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie
13. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu
14. TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach
15. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach
16. Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim
17. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie
18. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie
19. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej
20. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu
21. Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
22. „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”
23. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie
24. Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie
25. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze
26. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach
27. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat.

Partnerzy społeczni przeciwko rządowym próbom wprowadzania błędnych rozwiązań


5 reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych przyjęło 21 listopada 2017 r. wspólne negatywne stanowisko w sprawie zgłoszonego niespodziewanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz innych ustaw (druk sejmowy 1974) dotyczącego zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych oraz po stronie pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Business Centre Club, wskazują, że doszło do rażącego naruszenia zasad opiniowania projektów ustaw oraz działania Rady Dialogu Społecznego. Zdaniem partnerów społecznych zniesienie ograniczenia podstawy wymiaru spowoduje, że w perspektywie długofalowej narośnie poważny społeczny problem wynikający z rozwarstwienia wysokości świadczeń emerytalnych. Partnerzy społeczni mają także poważne zastrzeżenia do prawidłowości oceny skutków regulacji towarzyszącej projektowi. Projekt rządowy potęguje sytuację, w której koszty funkcjonowania sytemu ubezpieczeń społecznych obciążają w nieproporcjonalny sposób pracowników w stosunku do innych osób obecnych na rynku pracy.
– Dla NSZZ Solidarność ten projekt jest bulwersujący nie tylko ze względu na tryb jego procedowania, który w naszej ocenie ma charakter niekonstytucyjny, ale także ze względu na fakt, iż stanowi on potwierdzenie tezy, ze rząd odrzuca wnioski strony związkowej dotyczące równego obciążenia pozapłacowymi kosztami pracy pracowników i innych kategorii osób takich jak osoby samozatrudnione czy zleceniobiorcy – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność. – Rząd lekceważy nasze postulaty dotyczące wprowadzenia pełnej kumulacji tytułów ubezpieczeniowych, pełnego „ozusowania” umów zleceń, czy modyfikacji zasad odprowadzania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – dodaje ekspertka.
W dniu wczorajszym także Rada Nadzorcza ZUS negatywnie zaopiniowała projekt.
stanowisko

ZAPROSZENIE

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ “Solidarność” w dniu 13 grudnia 2017 roku zaprasza na Mszę Świętą o godz. 18.00 na płocką “Stanisławówkę” (DOLNY KOŚCIÓŁ). Msza św. odbędzie się w intencji ofiar stanu wojennego oraz za wszystkich członków “Solidarności” Regionu Płockiego. Po mszy świętej przejdziemy pod pomnik Protestów |Robotniczych i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ażeby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Organizacje związkowe prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych, oraz aktywne włączenie się do uroczystości.
Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Przedpremierowy pokaz filmu „Życie solidarnością pisane”

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zaprasza na premierę filmu Ewy Górskiej „Życie solidarnością pisane” opowiadającego o Grażynie Przybylskiej-Wendt, która odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 NoveKino Przedwiośnie w Płocku. Film Ewy Górskiej prezentuje bohaterkę filmu w trakcie Jej całego życia związanego z Płockiem – od pierwszych doświadczeń w szkole podstawowej, poprzez ścieżkę kariery zawodowej jako lekarki, a także drogę działaczki NSZZ „Solidarność” (jedynej kobiety która zasiadała w prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w roku 1980). Biorącej udział w tworzeniu demokratycznej państwowości, jako artystki w twórczy sposób przepracowującej doświadczenia życiowe.
Po filmie odbędzie się dyskusja z główną bohaterką filmu Grażyną Przybylską- Wendt, a także ze scenarzystką i reżyserką Ewą Górską, którą poprowadzi redaktorka Gościa Niedzielnego Agnieszka Małecka.
Zaproszenia można odebrać w sekretariacie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” do 06.12.2017 r. w godz. 8.00 – 16.00
Ilość zaproszeń ograniczona.
ZAPRASZAMY