Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

Informacja dla osób represjonowanych w PRL

Informujemy, że działacze opozycji antykomunistycznej mogą ubiegać się o status działacza opozycji i otrzymać comiesięczny dodatek do emerytury lub renty.
Na mocy Ustawy z dn 8 czerwca 2017 r z dniem 31 sierpnia 2017 r wprowadza się możliwość ubiegania się działaczom opozycji antykomunistycznej o ustalenie przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie statusu działacza opozycji antykomunistycznej i wydanie stosownej legitymacji oraz stałego dodatku do emerytury lub renty w wysokości 402,72 zł comiesięcznie, niezależnie od statusu materialnego osoby uprawnionej.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie NSZZ Solidarność Regionu Płockiego pl. Stary Rynek 5, tel. 24 262 88 33.

ZAPROSZENIE

Zmiany w systemie emerytalnym: z OFE do pracowniczych planów kapitałowych

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska porozumieli się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. We wrześniu projekt zmian m.in. w OFE ma trafić do konsultacji – poinformowała „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na źródło z otoczenia wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
Potwierdza ten plan także minister pracy.
– Trwają prace, by złożyć projekt ustawy do konsultacji – mówi Elżbieta Rafalska. Ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Rozwoju napotkało jednak opór resortu pracy, który chciał by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów przejął ZUS – mówi minister Elżbieta Rafalska.
Z informacji „DGP” wynika, że wicepremier Morawiecki ostatecznie przekonał minister Rafalską do swojego projektu by 25 proc. zgromadzonych w OFE składek przejął państwowy Fundusz Rezerwy Demograficznej, a reszta trafi do instytucji, które zastąpią fundusze emerytalne.
Mateusz Morawiecki pokazał swój Plan Budowy Kapitału. Jego jednym z podstawowych założeń jest likwidacja OFE.
Przypomnijmy, że ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się latem ubiegłego roku. Pisaliśmy o tym także w wywiadzie z wiceministrem Marcinem Zielenieckim.
Jak pisze DGP Ministerstwo Rozwoju napotkało wówczas opór resortu pracy, który chciał, by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów (ponad 177 mld zł) przejął ZUS.
Jest to więc też sposób, aby storpedować zamiar i propozycje przeniesienia wszystkich zgromadzonych w OFE aktywów do ZUS.
Jak podaje DGP resort rozwoju chce rozbudować III filar emerytalny i szuka w państwowej kasie pieniędzy na zachęty (na początek ok. 3 mld zł), które skłoniłyby do oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Minister Rafalska musiałaby się zgodzić aby uszczuplić budżet Funduszu Pracy i pokryć z niego część wydatków. A nie jest ona zwolenniczką finansowania zachęt dla oszczędzających z Funduszu Pracy, choć nie wyklucza zgody pod pewnymi warunkami.
Wicepremier Morawiecki chce rozpocząć reformę systemu 1 lipca 2018 r., upatrując szansy na rozbudowę systemu dobrowolnego oszczędzania i pobudzenia inwestycji w kraju a nie poprzez pryzmat publicznego sytemu emerytalnego i finansów ZUS.
Wicepremier Morawiecki ma ułatwione zadanie od kiedy ścisłe kierownictwo PiS i sam prezes Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii w Przysusze wskazał na niego, jako na głównego decydenta w polityce gospodarczej.
Czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK)? Pracownik, jeśli przystąpi do PPK, zwiększy swoją składkę emerytalną o minimum 2 pkt proc., jeśli będzie chciał, może dodatkowo zadeklarować jej podniesienie. Pracodawca będzie musiał wyłożyć wtedy minimum 1,5 pkt proc. Zachęty do wejścia do systemu, które resort rozwoju szacuje na ok. 3 mld zł, ma pokryć budżet.

ASG / www.solidarnosc.gda.pl

KOD zaprasza Solidarność na uroczystości. Solidarność – to bezczelna prowokacja

To bezczelna prowokacja, tak Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” określa zaproszenie na wspólne świętowanie 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych jakie pomorski Komitet Obrony Demokracji wysłał do Związku. – To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody – czytamy w stanowisku.

Region Pomorski KOD zgłosił w gdańskim magistracie całodobowe zgromadzenie na Placu Solidarności w Gdańsku na dzień 31 sierpnia, gdzie zamierza zorganizować uroczystości rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Na te uroczystości zaprosił „Solidarność”! W reakcji na zaproszenie obradujące w czwartek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarności” przyjęło stanowisko, uznając zaproszenie za prowokację i ostrzega, że jakiekolwiek próby ograniczania uroczystości związkowych, które są organizowane od 30. lat spotkają się ze zdecydowaną reakcją.

– Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy – napisano w stanowisku.

Czytamy również, że w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń w Lubinie, tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy odbędą się właśnie tam.

– Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury – czytamy.

W stanowisku „Solidarność” oceniła też obecność w KOD osób związanych liberalną polityką i gospodarką, która jest zaprzeczeniem porozumień sierpniowych. W tym za szczególnie niedopuszczalną uznała obecność na akcjach KOD-u liderów tych partii politycznych, które wprowadzały antyzwiązkowe i antypracownicze rozwiązania, będące łamaniem porozumień sierpniowych.

– Jak można świętować podpisanie porozumień sierpniowych z ludźmi, którzy przez lata systematycznie je deptali – pytają w stanowisku członkowie Prezydium KK.

W kontekście tegorocznych obchodów w stanowisku przypomniano, że „Solidarność”, która powstała w następstwie podpisania porozumień sierpniowych jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa i jak co roku organizuje z tej okazji uroczystości w całej Polsce.

(Treść stanowiska)    

 Stanowisko nr 3/17 Prezydium KK NSZZ „Solidarność”

     Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznaje skierowanie zaproszenia do naszego Związku na uroczystości rocznicy sierpnia 1980 r. przez pomorski Komitet Obrony Demokracji,  za bezczelną prowokację. To zdumiewające, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to  w sytuacji, gdy ów jubilat od 30 lat niezmiennie organizuje swoje obchody.      Można w tym miejscu postawić pytanie: gdzie były osoby tworzące KOD, tak troskliwie pochylające się dzisiaj nad „Solidarnością”, gdy związkowcy samotnie za składkowe pieniądze wznosili pomniki i organizowali uroczystości ku czci pomordowanych i szykanowanych. Gdzie były te osoby, gdy podczas protestów strzelano do członków „Solidarności”, upominających się o realizację postulatów sierpniowych? Dzisiaj, gdy wreszcie są one realizowane, te środowiska nagle się uaktywniły, maszerując ramie w ramię z liberałami, którzy postulaty sierpniowe przez lata systematycznie deptali.      Jak pogodzić świętowanie rocznicy sierpnia 1980 r. z Nowoczesną, która jako jedną z pierwszych inicjatyw ustawodawczych postulowała likwidację związków zawodowych, lub z Platformą Obywatelską, która m.in. wydłużyła wiek emerytalny? I wreszcie jak można stać ramię w ramię z ludźmi, którzy dopuścili do rozgrabienia majątku narodowego?      Tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” odbędą się w Lubinie. To w związku z 35. rocznicą krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. Będziemy przypominać ofiary tych ludzi, którzy tak chętnie zasilają dzisiaj szeregi KOD-u. Mamy tu na myśli tak widocznych i aktywnych prominentnych działaczy KOD jak byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury. Słowem: nie potrafimy sobie wyobrazić wspólnego świętowania z ludźmi, dla których refleksją nie jest słowo przepraszam, a jedynie rozpacz, że nie da się wyżyć za 2 tys. po zmniejszeniu SB-eckiej emerytury.      NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa. Jak co roku organizuje w całej Polsce uroczystości, które jak zawsze w „Solidarności” zaczynają się od mszy świętej. W Gdańsku 31 sierpnia odbędzie się Msza Św. w Bazylice Św. Brygidy, a po niej tradycyjnie uczestnicy przemaszerują pod historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie złożą kwiaty. Na te uroczystości nigdy nie wysyłaliśmy i nie wysyłamy zaproszeń. Do kościoła na Mszę św. każdy ma prawo wejść i w niej uczestniczyć. Każdy ma też prawo składać kwiaty. Tak będzie również w tym roku.        Każdy ma prawo manifestować, świętować i korzystać z wolności słowa. Jednak jeśli ktokolwiek przy okazji naszych uroczystości będzie nam to prawo próbował ograniczać ostrzegamy, że zdecydowanie się temu przeciwstawimy.

Za Prezydium KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda

Ministerstwo proponuje korektę w górę pensji minimalnej – ciągle poniżej oczekiwań NSZZ „S”

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2.100 zł brutto i stawki godzinowej do 13,70 zł proponuje w projekcie rozporządzenia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd wcześniej godził się na korektę w górę pensji minimalnej do 2080 zł. Podniesienie płacy minimalnej do poziomu 2160 zł domaga się NSZZ „Solidarność”, co oznaczałoby, że „minimalna” osiągnęłaby pułap blisko 48 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych

Uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odbędą się z udziałem Prezydenta RP w Lubinie

 

W 35. rocznicę tragicznych wydarzeń lubińskich, tegoroczne obchody podpisania porozumień sierpniowych odbędą się w Lubinie. 30. sierpnia odbędzie się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 31. sierpnia z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbędą się uroczystości pod pomnikiem Pamięci Ofiar Lubina 1982 r.

Posiedzenie KK rozpocznie się 30. sierpnia o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Hotelu Europa (ul. Miroszowicka 1). Uroczystości rocznicowe 31. sierpnia rozpoczną się od złożenia kwiatów na cmentarzu komunalnym (ul. Cmentarna 1) o godz. 10.00. O godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (ul. Hugo Kołłątaja 4) odprawiona zostanie uroczysta msza święta, po której uczestnicy przejdą pod pomnik Pamięci Ofiar Lubina 1982 r. (Wzgórze Zamkowe), gdzie o godz. 13.00 planowany jest apel poległych. W dalszej części wręczone zostaną odznaczenia państwowe. O 13.45 planowane jest wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Po przemówieniach nastąpi składanie kwiatów.

31 sierpnia 1982 r. władza komunistyczna dopuściła się w Lubinie zbrodni. W wyniku działań milicji i ZOMO tłumiących manifestację z okazji drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych od kul zginęły 3 osoby (Michał Adamowicz, Andrzej Trajkowski i Mieczysław Poźniak), a kilkadziesiąt zostało rannych.

Tegoroczne centralne obchody 37. rocznicy podpisania podpisania porozumień sierpniowych, a także święta państwowego „Dnia Solidarności i Wolności” z racji okrągłej rocznicy wydarzeń lubińskich odbędą się właśnie w Lubinie.

Czas na obywatelską konstytucję

To będzie faktyczny początek dyskusji o zmianach w konstytucji zainicjowanych przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, która w 1994 przygotowała obywatelski projekt konstytucji postanowiła zorganizować z udziałem Prezydenta RP poważną naukową konferencję „Konstytucja dla obywateli nie dla elit”, przypominającą projekt, pod którym podpisało się ponad milion obywateli.

Oddaj krew w sierpniu!

Zgodnie z uchwałą XXII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” od 2008 r. sierpień został ustanowiony Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ „Solidarność”. To wyraz wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i praktyczna realizacja Jego nauki. Dlatego Solidarność jak co roku apeluje do członków Związku, aby w tym miesiącu w sposób szczególny zaangażowali się w tę akcję.

Krwi nie zastąpi żaden specyfik. Każdego roku z krwi korzysta ponad 2 mln chorych. Krew jest bazą dla wielu podstawowych leków i nie da się jej wyprodukować. Krew można oddawać w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Adresy i telefony przedstawiamy poniżej.
 
Na stronach internetowych centrów krwiodawstwa można znaleźć informacje o bieżących potrzebach stacji oraz o wyjazdowych akcjach pobierania krwi. Dzień oddawania krwi jest wolny od nauki, pracy. Należy pamiętać o zabraniu odpowiedniego zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa.
 
Oddając krew prosimy poinformować punkt poboru, że oddajemy ją w ramach akcji Dni Honorowego Krwiodawstwa „S”.

Ratownicy medyczni zawiesili protest!

W ciągu najbliższych kilku miesięcy wynagrodzenia ratowników medycznych wzrosną łącznie o 800 zł brutto. Podwyżki zostaną zrealizowane w dwóch równych transzach, wynoszących po 400 zł brutto. Pierwszą, ratownicy otrzymają wraz z wynagrodzeniem za lipiec, kolejną od stycznia przyszłego roku, a nie od lipca 2018, jak wcześniej proponowało Ministerstwo Zdrowia.

KOMUNIKAT

         W związku z przygotowaniem przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Gdańsku wspólnie ze Stowarzyszeniem Osób Internowanych „Chełminiacy” 1982 wystawy dotyczącej Wojskowych Obozów Internowania 1982-1983, utworzonych w Jednostkach Wojskowych:

2 Batalion Inżynieryjny Wojsk Obrony Wewnętrznej JW 3466 Czerwony Bór,

9 Pomorski Pułk Pontonowy JW1636 Chełmno Pomorskim,

10 Batalion Pontonowy JW 1431 Rawicz,

6 Pułk Pontonowy JW 1527 Głogów,

1 Warszawska Brygada Artylerii Armat JW 2568 Węgorzewo,

1 Brygada Saperów   JW 2697 Brzeg,

5 Kołobrzeski Pułk Artylerii   JW 1991 Chełm,

40 Pułk Artylerii   JW 2376 Jarosław,

4 Łużycka Brygada Saperów   JW 1649 Gorzów Wielkopolski,

68 Pułk Czołgów Średnich JW 1013 Budowo,

28 Pułk Czołgów   JW 2198 Czarne,

19 Batalion Saperów   JW 3691 Unieście,

83 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej JW 1223L Koszalin,

36 Łużycki Pułk Zmechanizowany JW 3126 Trzebiatów,

która ma być zaprezentowana w listopadzie 2017 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Poszukiwane są osoby, które mają materiały, które można byłoby wykorzystać podczas wystawy:

– dokumenty (wezwania do obozu),

– zdjęcia obrazujące pobyt w obozie i sam obóz,

– „rękodzieło obozowe” legitymacje,  odznaki, plakietki, wiersze itp.  

           Osoby dysponujące wskazanymi wyżej materiałami proszone są o kontakt z dr Kamilą Churską-Wołoszczak tel. 52 321 95 01, kom. 784 465 020, email kamila.churska@ipn.gov.pl, dr Katarzyna Maniewską tel. 52 321 95 00, kom 728 911 329, email katarzyna.maniewska@ipn.gov.pl, Tadeuszem Antkowiakiem przewodniczącym Stowarzyszenia Osób Internowanych „Chełminiacy1982” tel. 692 327 584, email tadeusz.antkowiak@gmail.com lub z najbliższym Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Sprawa Bardzo Pilna z uwagi na termin wystawy.