Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Spotkanie opłatkowe płockiej Solidarności Więcej...

 

Sztab „Solidarności”: Rząd nie pozostawia nam wyboru


Obradujący dzisiaj w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony. Sztab do czwartku 28 marca oczekuje od Rządu konkretnych propozycji i terminów ich realizacji. W przeciwnym razie zorganizuje 4 kwietnia manifestacje przed wszystkimi urzędami wojewódzkimi.
NSZZ „Solidarność” domaga się m.in. podwyżek w sferze finansów publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
– Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów publicznych, proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji skarbowej, celników, pielęgniarek i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok dla pozostałych zatrudnionych w jednostkach finansów publicznych.
– Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
– Zaniechania, komplikujących system, niekończących się zmian w ustawach podatkowych, przyjmowanych bez konsultacji społecznych.
– Urealnienia kwoty wolnej od podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie chroniąc je przed zagrożeniem ubóstwem.
– Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu osób fizycznych.
– Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
– Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na wiek życia oraz objęcia wszystkich wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w oparciu o którą ją wykonują, w tym prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonalnymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów z każdego tytułu ubezpieczenia,
– z zachowaniem zasady 30 krotności.
– Przyjęcia ustawy o Służbie Ochrony Kolei.
– Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam, gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
– Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych.
– Przewidywanego wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych, systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed skutkami ogólnego wzrostem cen towarów i usług, a co za tym idzie, zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

Marek Lewandowski
Rzecznik Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”

o co będziemy protestować_2019

PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GŁOGOWCU

8 MARCA 2019 r. DROGA KRZYŻOWA NARODU POLSKIEGO W GŁOGOWCU.

V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych


Zapraszamy na V Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

1 marca 2019 r.
Zbiórka przy Płockiej Stanisławówce o godz. 11.00

Msza Święta, złożenie kwiatów pod tablicą poświęconą poległym w obronie ojczyzny
START BIEGU godz. 11.40

Do wynajęcia pomieszczenie biurowe.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” posiada od zaraz do wynajęcia pomieszczenie biurowe na Starym Rynku 5 w Płocku w sąsiedztwie Urzędu Miasta Płocka.
Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze.
Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 20 m²
Cena do uzgodnienia.
Kontakt (poniedziałek – piątek) tel. 24 262 88 33 w godz. 8.00 – 16.00
KONDOLENCJE


Henrykowi Kleczkowskiemu
Przewodniczącemu Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w PKN ORLEN S.A.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają
koleżanki i koledzy z Zarządu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 2 lutego br. (sobota) o godz. 13.00 w kościele pw.Św. Mateusza w Ligowie (gm. Mochowo) powiat sierpecki.

WYGRALIŚMY


W imieniu Zarządu Regionu Płockiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym członkom za aktywny udział w PIKIECIE ZWIĄZKOWEJ, którą organizowaliśmy w dniu 20.11.2018 roku przed siedzibą płockiej spółki Precizo w obronie szykanowanych liderów związkowych Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego.
„Chcemy Wam powiedzieć – nie Jesteście sami”- napisał w liście do protestujący Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej „S”, który odczytał jego zastępca Tadeusz Majchrowicz.

Zarząd Precizo Sp. z o.o. łamie prawo, w tym konstytucję gwarantującą wolność i swobodę działalności związkowej. Na to nie ma zgody! Dlatego wzywamy zarząd Precizo o zaprzestanie takich praktyk – czytamy w liście.

– Jednocześnie ostrzegamy – spór z Solidarnością w Precizo Sp. z o.o., będzie sporem z całą Solidarnością. Bo tak funkcjonujemy. Jeden za wszystkich – wszyscy za jednego – napisał Piotr Duda.

Te słowa stały się brzemienne, gdyż nikt inny jak zarząd Precizo pod naciskiem wycofał się z własnych patologicznych decyzji i przywrócił do pracy Naszych działaczy.
Jest to niewątpliwie sukces „Solidarności” Regionu Płockiego oraz Oddziału Płockiej Państwowej Inspekcji Pracy.
Uważamy, że taka postawa oraz solidarne zaangażowanie przyczyniły się bezpośrednio do przywrócenia Kamila Marciszewskiego i Mariusza Smardzewskiego do pracy.

Sejm ustanowił rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz


Sejm przyjął w piątek uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz. Podkreślono w niej zasługi Walentynowicz dla „utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości” oraz złożono hołd jej „niezłomnej postawie”.
Za uchwałą głosowało 302 posłów, przeciw było 51, od głosu wstrzymało się 44 posłów.
15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz, działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
„Historia życia Anny Walentynowicz – ściśle zespolona z losami Polaków w XX wieku – jest jak portret zbiorowy polskich robotników wstających z kolan, by zbuntować się przeciwko komunizmowi. Zawsze skromna, swoje życie traktowała jako służbę” – wspomina cytowany w uchwale historyk Sławomir Cenckiewicz, nazywając Annę Walentynowicz „Anną Solidarność”.
W 1970 r. brała ona udział w antykomunistycznych protestach robotniczych w Trójmieście i w strajku w Stoczni Gdańskiej. Od 1978 r., działając w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża, udostępniała mieszkanie jako punkt kontaktowy, redagowała i kolportowała niezależne pismo „Robotnik Wybrzeża” oraz współorganizowała obchody rocznic Grudnia’70 i kultywowała pamięć ofiar komunistycznego mordu na robotnikach. Była prześladowana i wielokrotnie zatrzymywana na 48 godzin.
W sierpniu 1980 r. Walentynowicz została zwolniona z pracy. Stało się to bezpośrednią przyczyną wybuchu 14 sierpnia strajku w Stoczni Gdańskiej. Pierwszym postulatem protestujących było przywrócenie jej do pracy.
„Walentynowicz wraz z Aliną Pieńkowską doprowadziła do kontynuacji strajku w dniu 16 sierpnia i przeobrażenia go w strajk solidarnościowy z robotnikami strajkującymi w innych zakładach pracy. Zapoczątkowana tym narastająca fala strajków i protestów w wielu miejscach Polski zmusiła komunistów do negocjacji i zawarcia porozumienia ze strajkującymi oraz doprowadziła do powstania NSZZ +Solidarność+” – głosi uchwała.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. Walentynowicz była internowana i więziona. „W następnych latach kontynuowała działalność na rzecz niepodległości Polski. Była przeciwniczką obrad okrągłego stołu i konsekwentnie domagała się powrotu do idei i postulatów Solidarności. W wolnej Polsce przez wiele lat pozostawała niedoceniana i dopiero w 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński odznaczył Ją Orderem Orła Białego. Zginęła w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r.” – napisano.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług Anny Walentynowicz dla utworzenia wielkiego ruchu Solidarności i odzyskania przez Polskę niepodległości oraz składając hołd Jej niezłomnej postawie, ustanawia rok 2019 Rokiem Anny Walentynowicz” – dodano w uchwale.
Anna Walentynowicz zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem. Była w polskiej delegacji, która zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. (PAP)
autor: Anna Kondek-Dyoniziak

Tygodnik Śląsko-Dąbrowski – nr 1/2019, 10-16 stycznia 2019 roku

http://www.solidarnosckatowice.pl/files/tygodnik/tsd_1166.pdf

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna to 2250 zł brutto, czyli 1634 zł „na rękę”. To o 7,1 proc. Więcej niż w 2018 roku. Jednocześnie rośnie też o złotówkę minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł. W 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2100 zł brutto.
Decyzję o jej podwyższeniu o 150 zł brutto podjął rząd we wrześniu zeszłego roku.
Zdaniem NSZZ Solidarność taki poziom podwyżki to absolutne minimum. Podczas rozmów prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego reprezentanci Solidarności domagali się podniesienia płacy minimalnej do poziomu 2278 zł brutto. Z kolei strona rządowa proponowała 2220 zł brutto. 2250 zł to kompromis.
Jednym z kluczowych postulatów NSZZ Solidarność jest stopniowe dochodzenie wysokości płacy minimalnej do poziomu 50 proc. Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę stanowiło 47,3 proc. tego wskaźnika. W 2019 roku będzie to 47,2 proc. Oznacza to utrzymanie dotychczasowych proporcji.
Wzrost płacy minimalnej oznacza automatyczne podwyższenie innych świadczeń, m.in. dodatku za pracę w porze nocnej, czy wynagrodzenia za czas przestoju.
Od wysokości płacy minimalnej ustalana jest również podstawa wymiaru zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego.
Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta minimalna stawka godzinowa. Od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoprawnych jest jednym z sukcesów Solidarności.
Dzięki staraniom „Solidarności” minimalna stawka godzinowa co roku jest podwyższana proporcjonalnie do płacy minimalnej. W 2018 roku minimalna stawka za godzinę pracy wynosiła 13,70 zł.
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej otrzymuje był 1,5 mln osób, czyli ok. 13 proc. pracujących Polaków.
Wysokość świadczeń powiązanych
z płacą minimalną w 2019 roku
• Minimalna podstawa zasiłku chorobowego i wynagrodzenia za
czas choroby wynosi 80 proc. płacy minimalnej – 1941,52 zł
• Podstawa wymiaru składek dla osób korzystających z urlopu
wychowawczego to równowartość płacy minimalnej, czyli 2250 zł
• Stawka dodatku za pracę w porze nocnej wynosi 20 proc. minimalnej
stawki godzinowej, czyli 2,56 zł
• Maksymalna wysokość odprawy przy zwolnieniu grupowym
wyliczane jest na podstawie 15-krotności płacy minimalnej.
W tym roku wyniesie zatem 33 750 zł.
• Najniższe odszkodowanie z tytułu mobbingu – 2250 zł

Informacja o liczbie członków Związku


Pamiętajmy, że 10 stycznia 2019 r. mija termin składania do pracodawcy informacji o liczbie członków organizacji związkowej. Obowiązek ten wynika z ustawy o związkach zawodowych.
Do tej pory organizacje związkowe przedstawiały informację o liczbie członków związków co trzy miesiące, teraz informacja ta ma być przedkładana co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie. Pierwsza informacja o liczbie członków powinna zostać złożona do 10 stycznia 2019 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
Organizacje związkowe będą teraz rzadziej przedstawiać informację o liczbie swoich członków, ale za to będą musiały to robić bardzo skrupulatnie. I tak, jeżeli osoba wykonująca pracę zarobkową należy do więcej niż jednej zakładowej organizacji związkowej u danego pracodawcy, to przy ustalaniu liczby członków zrzeszonych w organizacji związkowej osoba ta może być uwzględniona tylko jako członek jednej, wskazanej przez siebie zakładowej organizacji związkowej. Ustawa nie wskazuje formy oświadczenia członka związku, jednak dla celów dowodowych organizacja związkowa powinna zadbać, by miało ono formę pisemną lub inną, która pozwoli w przyszłości odtworzyć treść oświadczenia (np. dokumentową – e-mail). Jest to o tyle istotne, iż zawyżenie przez organizację związkową liczby członków może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej.