Podsumowanie obchodów 40.lecia płockiej „solidarności”