Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

Zapraszamy na Drogę Krzyżową Ludzi Pracy

Komisja Krajowa, Region Mazowsze NSZZ „Solidarność” i proboszcz parafii św. Stanisława Kostki ks. Marcin Brzeziński zapraszają 7 kwietnia na XVII Ogólnopolską Drogę Krzyżową Ludzi Pracy ulicami warszawskiego Żoliborza od grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki Patrona NSZZ „Solidarność.

godz. 16.00 rejestracja pocztów sztandarowych i delegacji

godz. 17.00 msza św. – Droga Krzyżowa

drogakrzyzowa2016

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia pozytywnie o akcji „Solidarności”

Stowarzyszanie Agencji Zatrudnienia, największa w Polsce branżowa organizacja, pozytywnie ocenia akcję Solidarności i Państwowej Inspekcji Pracy „13 zł… i nie kombinuj! ” i zachęca pracodawców do przyłączenia się do niej, informuje „Gazeta Wyborcza”.

Zbliża się czas wręczenia nagród laureatom konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Jak informowaliśmy wcześniej Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny wniosków nadesłanych na konkurs. Komisja wyłoniła 22 laureatów konkursu. Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod patronatem Prezydenta RP.

NSZZ „Solidarność”

W tym roku odbywa się 9 edycja konkursu. W roku 2016 Prezydent Andrzej Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz minister Elżbieta Rafalska wręczyli dwudziestu jeden podmiotom gospodarczym certyfikaty „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.  Wówczas w swym wystąpieniu prezydent wskazał, że silną gospodarkę kraju trzeba budować na dwóch filarach: nowoczesności i szacunku pracowników i pracodawców do siebie nawzajem. Nowoczesność polega na dbałości o pracowników. Przewodniczący Piotr Duda pokreślił, że konkurs jest niezwykły, ponieważ to pracownicy wystawiają oceny swym pracodawcom.  Celem konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” jest promowanie pracodawców, którzy szczególnie dbają o pracownika poprzez stosowanie dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia, przestrzeganie kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”.

Rok 2017 będzie rokiem rosnącego zapotrzebowania na pracowników

Do końca roku zatrudnienie w Polsce nadal będzie rosło, a przedsiębiorcy będą poszukiwali pracowników – wynika za badania zaprezentowanego dziś przez Instytut Badawczy Randstad i TNS w grupie ponad tysiąca polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie, stale rosną oczekiwania kandydatów do pracy. I mogą sobie na to pozwolić właśnie ze względu na podaż zatrudnienia na naszym rynku.  Według Instytutów Randstad i TNS, w nadchodzącym półroczu co trzecia firma planuje zwiększyć zatrudnienie.   Jednoczenie jednak, jak zaznaczono w badaniu, nie ma pewności, czy ten plan uda się zrealizować. Aż 72 proc. przedsiębiorstw sygnalizuje bowiem, że pozyskanie nowych pracowników jest wyraźnie trudniejsze niż jeszcze dwa lata temu. Natomiast aż 9 proc. pytanych firm, w ogóle nie finalizuje prowadzonych rekrutacji. To negatywnie wpływa na reputację firm. Jednak zbyt rzadko jest ona przez polskich przedsiębiorców doceniana, oceniają instytuty badawcze. Według pozyskanych przez nie danych, niestety blisko połowa polskich firm nie interesuje się wizerunkiem, jaki jest im przypisywany jako pracodawcom.

Fundusz świadczeń socjalnych w małych przedsiębiorstwach. Informacja MRPiPS

Jeśli u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 50 pracowników pracownicy objęci są układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania, wówczas postanowienia o nietworzeniu funduszu świadczeń socjalnych powinien zawierać układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, wynika z pisma, które Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej skierował do KK.

XXVI WZD Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

W dniu 3 marca 2017 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ  „Solidarność”.

Kwiaty na grobach żołnierzy wyklętych. Obrady KK w Gdańsku

Wręczenie tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność, przyjęcie budżetu KK na 2017 rok, składanie kwiatów na grobach żołnierzy wyklętych oraz spotkanie z wicepremierem Mateuszem Morawieckim to najważniejsze punkty obrad dwudniowej Komisji Krajowej odbywającej się w Gdańsku.

Wczoraj związkowcy uczestniczyli w gali nadania prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi tytułu Człowieka Roku Tygodnika Solidarność. Przyjmując nagrodę Szwagrzyk zaznaczył, że jest ona nie tylko wyróżnieniem,  ale również zobowiązaniem do dalszej pracy ( relacja z uroczystości  TUTAJ). 

W dalszej części obrad członkowie KK przyjęli sprawozadanie finansowe za rok 2016 i przyjęli budżet na 2017 rok. Związkowcy z zadowoleniem przyjęli informację, że 2016 rok był kolejnym rokiem systematycznego zmniejszania deficytu.

Dzisiaj, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych związkowcy złożyli kwiaty na grobach „Inki” i „Zagończyka” na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku. O godz. 10.00 rozpoczęło się spotkanie członków KK z wicepremierem Mateuszem Morawieckim.

„Tygodnik Solidarność” wśród liderów czytowalności tygodników

Z przyjemnością informujemy, że najnowszym rankingu tygodników ogólnopolskich, „Tygodnik Solidarność” znalazł się już w pierwszej dziesiątce najchętniej cytowanych tygodników.

„Solidarność” chce zmian w prawie pracy

 

Usunięcie ze świadectwa pracy wpisu o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem – to propozycja NSZZ „Solidarność”. Związkowcy chcą, by pracownicy zyskali większe możliwości znalezienia pracy po dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę. Projekt trafił do zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Czy pracownikowi po 182 dniach zwolnienia lekarskiego przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu choroby, może korzystać z zasiłku chorobowego. Przy czym limit dni tego świadczenia jest ograniczony do tzw. okresu zasiłkowego.