Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

Ochrona praw związkowych nie może być iluzoryczna!


Rozprawy przed sądami pracy trwają nawet ponad dwa – trzy lata, więc za co ma żyć niesłusznie zwolniony z pracy, skoro sąd przyzna mu rację po tych trzech latach, odszkodowanie jest niewielkie, trzy pensje. Jednocześnie pracodawca nie ponosi konsekwencji finansowych za łamanie prawa pracy czy ustawy o związkach zawodowych. Mandat przecież i tak obciąży firmę czy instytucję.
Przestrzeganiem praw pracowniczych i wolności związkowych nadal nie jest dobrze. Takie wnioski można wyciągnąć wsłuchując się w głosy związkowców z zakładów pracy Pomorza, które wybrzmiały na poniedziałkowym ZRG NSZZ „S”.
Anna Sawicka, koncertmistrz wiolonczel orkiestry Opery Bałtyckiej i przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Operze Bałtyckiej przedstawiła dramatyczną sytuację w tej, podległej marszałkowi woj. pomorskiego instytucji kultury, poczynając od września 2016 roku.
Protest i spór zbiorowy artystów i pracowników technicznych w operze ma związek z potwierdzonym w trakcie dwóch kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy łamaniem praw pracowniczych, zwolnieniem z pracy związkowego działaczaKrzysztofa Rzeszutka, zapowiadanymi przez dyrekcję dalszymi zwolnieniami, niejasną sytuacją finansową placówki. Związkowcy domagają się cofnięcia wypowiedzeń, godnego traktowania pracowników, przywrócenia związkowca Krzysztofa Rzeszutka do pracy, przestrzegania pięciodniowego tygodnia pracy, sprawiedliwości w ocenie pracy i dymisji dyrektora opery Warcisława Kunca.
Sprawa jest tak nabrzmiała, że zarówno wystąpienia pokontrolne PIP, jak i dowody zebrane przez związkowców sprawiły, że do prokuratury gdańskiej skierowane zostały zawiadomienia o podejrzeniu złamania ustawy o związkach zawodowych, utrudnianiu działalności związkowej oraz uporczywego łamania praw pracowniczych przez dyrekcję Opery Bałtyckiej, m.in. 31 sierpnia br. takie zawiadomienie złożyła KZ NSZZ „S”.
Artyści 28 października zaprotestowali w niecodziennej formie: przez kwadrans milcząc przed spektaklem „Requiem”. Koncert, by uszanować publiczność, był grany, a artyści postanowili ciszą wyrazić sprzeciw.
Zdaniem związkowców, o dialogu mowy nie ma. W zamian to 10 pracowników ma być zwolnionych. Włącznie z przewodniczącą „S”, gdyż „dyrektor utracił do niej zaufanie” (sic!).
– W operze zatrudnieni są zdolni muzycy, wykształceni, a wykształcenie muzyka trwa kilkanaście lat, grający najtrudniejsze partie. Jeśli człowiek odłoży instrument nigdy już do wirtuozerii nie powróci. Wyrzuca się muzyków, a przecież to marnowanie talentów i marnotrawienie pieniędzy włożonych w ich wykszałcenie – dodaje Sawicka, która oczekuje na formalne wręczenie wypowiedzenia, a 3 listopada zwolniony został związkowiec ze Związku Zawodowego Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, który wraz z NSZZ „S” jest w sporze z dyrekcją.
Stąd i prośba związkowców do członków ZRG by ten wystosował wniosek do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o objęcie nadzorem toczącego się postępowania w sprawie łamania praw pracowniczych.
– Zwracamy się o pomoc, bo z opery zostaną przez działania dyrektora drzazgi. A to jest cios w kulturę tej ziemi, gdyż demontuje się chór, orkiestrę, grupę dętą, perkusje – dodała Sawicka, dr nauk muzycznych.
I trudno jej nie przyznać racji skoro Opera nie ma teraz na etacie solisty.
W sprawie konfliktu w operze Krzysztof Dośla wysłał list do wicepremiera Piotra Glińskiego, który na razie pozostaje bez odpowiedzi.
W związku z groźbą zwolnienia objętych ochroną związkowców niektórzy członkowie ZRG jak Edward Fortuna,przewodniczący MKK NSZZ „S” Port Gdański i Stanisław Kotyński, lider związkowcy z GPEC, postulowali, by Komisja kodyfikacyjna prawa pracy zapisała, iż osoba zwolniona, działacz związkowy, do czasy rozpatrzenia odwołania przez sądem, pozostawała w stosunku pracy. Wypowiedzieli się też za zgłoszeniem postulatu, by bezprawne zwolnienie z pracy pociągało za sobą konsekwencje finansowe wobec winnego złamania prawa.

www.solidarnosc.gda.pl

Piotr Duda dla „Naszego Dziennika”: Nie odpuścimy niedziel. Czujemy się w tej kwestii oszukani


Na łamach „Naszego Dziennika” przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda wezwał posłów do przywrócenia pierwotnego kształtu ustawy o wolnych niedzielach w handlu.
W sprawie niedziel mieliśmy w kampanii wyborczej jasną deklarację i czujemy się w tej kwestii oszukani

– powiedział Piotr Duda. Szef „Solidarności” przypomniał, że gdy PiS był w opozycji domagał się zakazu handlu we wszystkie niedziele i złożył nawet w tej sprawie „doskonale uzasadniony” projekt ustawy.

Dla nas to tak samo ważne jak wiek emerytalny. I tak samo jak wieku emerytalnego handlu w niedzielę nie odpuścimy

– stwierdził przewodniczący. Dodał, że to co się wydarzyło jest „głęboką rysą” na współpracy związku z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Nadzieje na to, że projekt z czasem zostanie poszerzony o wszystkie niedziele, są płonne, gdyż komisja odrzuciła już poprawkę, aby wpisać do ustawy artykuł o poszerzeniu zakazu handlu po dwóch latach.

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że jeśli wprowadzi się ustawę tylko z dwiema niedzielami, to już nigdy tego nie zmienimy

– podsumował Piotr Duda.

źródło: „Nasz Dziennik”

„Karty nienawiści i prowokacji komunistycznej nie odeszły w niepamięć”.

W Płocku w kościele św. Stanisława Kostki z udziałem pocztów sztandarowych płockiej „Solidarności” odbyła się Msza Święta w rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Mszy Świętej przewodniczył Proboszcz ks. Wiesław Kania.
Podczas liturgii Mszy Świętej został poświęcony nowy sztandar Zakładowej Organizacji Związkowej z Komunikacji Miejskiej w Płocku, który zastąpił wysłużony dwudziesto-ośmioletni sztandar.

Uroczystości we Włocławku w rocznicę zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki

W środowy wieczór 18 października 2017 r. przy krzyżu obok tamy wiślanej i w pobliskim kościele we Włocławku podczas uroczystości w rocznicę zabójstwa kapelana „Solidarności” kilkaset osób modliło się o rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciele Solidarności z Regionu Płockiego. Zebrani złożyli wieńce pod krzyżem oraz zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą męczeńską śmierć duchownego. Później odbyła się procesja z relikwiami błogosławionego ks. Popiełuszki oraz uroczysta msza święta w parafii Matki Bożej Fatimskiej – Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.
„Nie da się utopić prawdy. Tutaj tego próbowano. Módlmy się abyśmy byli wolni od lęku zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy” – mówił ks. prał. Szygenda.
Wspominając ks. Popiełuszkę dodał, że „on był wolny od lęku i przemocy, wolny od zastraszenia. Takiego go poznałem w swoim czasie, gdy był wikariuszem w Aninie. Ten prosty kapłan z białostockiej wsi przeszedł w swoim krótkim życiu długą drogę, zdobywając sławę heroicznego świadka najwyższych wartości – zwłaszcza chrześcijańskich i patriotycznych”.

Układy zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej. Akredytacje

W dniu 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w warszawskiej siedzibie PGNiG odbyła się konferencja pod hasłem „Układy zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej”.

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zorganizowała konferencję na temat branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Była to swoista kontynuacja sierpniowej debaty konstytucyjnej, gdzie punktem wyjścia do dyskusji był art. 20 ustawy zasadniczej, który brzmi:

„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

W powszechnej ocenie z art. 20. realizowana jest tylko część dot. wolności działalności gospodarczej, natomiast zapis dot. części społecznej opartej na dialogu jest zapisem de facto martwym. Czy drogą do jego „ożywienia” mogą być układy zbiorowe pracy?

Konferencja składała się z dwóch części: wystąpień i panelu eksperckiego.

W pierwszej części wystąpili:
– Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
– Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki
– Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha
– Minister Energii Krzysztof Tchórzewski
– Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Visentini

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:
– Ekspert KK NSZZ „Solidarność” Sławomir Adamczyk – moderator
– Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski
– Przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz
– Prezes Zarządu Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe Jens Ocksen
– Członek Komitetu Wykonawczego Industrial Europe Bruno Vannoni
– Prezes Zarządu Lotos Oil Krzysztof Nowicki
– Przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
„OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII”

Rejestracja do 15.11.2017 r.
Odbiorcy: II klasy szkół ponadgimnazjalnych i III klasy technikum

Etap szkolny: listopad 2017
Etap wojewódzki: marzec 2018
Wizyta studyjna w Gdańsku: kwiecień 2018
Finał w Katowicach: czerwiec 2018

Nagrody dla laureatów:
Indeksy na czołowe uczelnie wyższe
Nagrody pieniężne
Bony na publikacje IPN

Nagrody dla nauczycieli:
Nagrody pieniężne
Bony na publikacje IPN

Nagrody dla szkół:
www.olimpiadasolidarnosci.pl
www.facebook.com/olimpiadasolidarnosci

nabor_A4_2017_nowe_logosy5 (1)

Notatka prasowa (1)

Opis-konkursu-Olimpiada-Solidarności-V-edycja (1)

Regulamin V edycji Olimpiady Solidarności (1)

KONDOLENCJE

Uroczystości ku czci bł. Księdza Jerzego Popiełuszki


Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach 33-ciej rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona NSZZ „Solidarność”. Msza Święta zostanie odprawiona dn. 19.10. 2017 r. (czwartek) o godz. 18ºº w dolnym Kościele Św. Stanisława Kostki w Płocku. Następnie zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem „Bł. ks. Jerzego i Protestów Robotniczych”.
Na Mszy Świętej zostanie dokonany akt poświęcenia Sztandaru Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Komunikacji Miejskiej w Płocku.

Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków „Solidarności”, a w szczególności nasze poczty sztandarowe.

Wiek emerytalny to nasze prawo i decyzja.

16 września o godz. 12.00 przed warszawską siedzibą Komisji Europejskiej członkowie NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego uczestniczyli w pikiecie protestacyjnej, przeciwko działaniom unijnych urzędników w sprawie polskiego wieku emerytalnego.

Wkrótce w polskich szpitalach może zabraknąć pielęgniarek


W naszym kraju na 1000 mieszkańców przypada tylko 5 pielęgniarek. Jest to jeden z najgorszych wyników wśród państw europejskich, a z roku na rok sytuacja się pogarsza. Już niebawem w szpitalach i poradniach może zabraknąć opieki pielęgniarskiej.

Jak wynika ze statystyk OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) najlepiej zabezpieczeni w opiekę pielęgniarską są mieszkańcy państw skandynawskich, np. w Norwegii wskaźnik ten wynosi 17,34 a w Finlandii 14,66. Z kolei na 1000 mieszkańców Niemiec przypada 13,34 pielęgniarki, Belgii – 11,15, w Wielkiej Brytanii – 7,91. Pod tym względem lepiej od Polski wypadają także Czesi i Węgrzy, gdzie analogicznie jest to 8,1 i 6,47.

Jak informuje Halina Cierpiał, przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność w Katowicach, pod koniec ubiegłego roku w naszym kraju zarejestrowanych było niespełna 288,4 tys. pielęgniarek. To zdecydowanie za mało, by można było mówić o wystarczającej opiece pielęgniarskiej w przychodniach i w szpitalach. – Pielęgniarek zaczyna brakować we wszystkich placówkach służby zdrowia, starsze odchodzą na emerytury, a na ich miejsca nie są zatrudniane nowe osoby. Sytuacje, w których na oddziale szpitalnym liczącym przeszło 50 łóżek dyżur pełnią tylko dwie pielęgniarki, już nie są rzadkością. A przecież wśród pacjentów takiego odziału są osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim, wymagające znacznie szerszej opieki niż tylko podania lekarstw czy podpięcia kroplówki – mówi Halina Cierpiał. Podkreśla, że wynagrodzenia pielęgniarek są nieadekwatne do tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. – Pielęgniarka, podobnie jak lekarz, powinna godnie zarabiać. Oprócz satysfakcji płynącej z pracy polegającej na ratowaniu ludzkiego życia powinna posiadać także satysfakcję finansową – dodaje przewodnicząca RSOZ.
Kończą studia i wyjeżdżają
Trudne warunki pracy i pensje niewspółmierne do wysiłku sprawiają, że zawód pielęgniarki w Polsce przestał być atrakcyjny. Jak wynika z tegorocznego raportu „Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych” opracowanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w 2016 roku prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki uzyskało 492 absolwentów licencjackich i magisterskich studiów pielęgniarskich. W placówkach służby zdrowia na terenie całego kraju zatrudnionych zostało tylko 107 z nich. – Część pielęgniarek podejmuje pracę w zupełnie innych zawodach. Inne wyjeżdżają zagranicę. Trudno się temu dziwić, skoro młoda pielęgniarka na starcie w polskim szpitalu otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na poziomie płacy minimalnej – mówi Halina Cierpiał.

Zagranicą lepiej płacą
Ten trend utrzymuje się praktycznie od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Do tej pory okręgowe rady pielęgniarek i położnych wydały przeszło 19,9 tys. zaświadczeń o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w krajach UE. Dokumenty te uprawniają do podjęcia pracy poza granicami Polski. – Inne państwa przyciągają pielęgniarki atrakcyjnymi zarobkami, lepszymi warunkami pracy i zapleczem socjalnym. W niektórych krajach osoby podejmujące pracę pielęgniarki mogą liczyć m.in. na mieszkanie socjalne – mówi Halina Cierpiał.
Polskie pielęgniarki najchętniej wyjeżdżają do państw skandynawskich, a także do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Nasz kraj chętnych do pracy w tym zawodzie nie przyciąga. Od 1 maja 2004 roku prawo do jego wykonywania uzyskało tylko 41 osób pochodzących z Unii Europejskiej lub innego państwa.
Takie rozwiązania nie zachęcą?
W ocenie Haliny Cierpiał ustawa regulująca sposób ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych w niewielkim stopniu zachęci pielęgniarki do wykonywania zawodu w Polsce. Ustawa ta zakłada stopniowy wzrost zarobków w służbie zdrowia. Docelowo za 4 lata pielęgniarka posiadająca wyższe wykształcenie i specjalizację będzie zarabiała 5,3 tys. zł brutto. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjalizacji – na 3,2 tys. zł. – W ciągu czterech lat będą rosły także zarobki w innych branżach, a także płaca minimalna. Może się więc okazać, że płaca na poziomie 3,2 tys. zł brutto wcale nie zachęca do pracy w tym zawodzie – mówi Halina Cierpiał.

Wypalone i zmęczone
Sytuacja w placówkach służby zdrowia będzie jeszcze trudniejsza. Jak wynika z informacji docierających do RSOZ znaczna część pielęgniarek planuje w najbliższych miesiącach przejście na emeryturę. 1 października wejdzie w życie ustawa przywracająca wcześniejszy wiek emerytalny, który dla kobiet będzie wynosił 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. – Po tylu latach pracy pielęgniarki są zmęczone i wypalone zawodowo, brakuje im sił, by kontynuować pracę i wybierają emeryturę – podkreśla Halina Cierpiał.

Pod koniec ubiegłego roku przeszło połowa pielęgniarek przekroczyła 50 rok życia, a blisko 20 proc. miała skończonych 60 lat. – W tej grupie są także osoby, które już nabyły uprawnienia emerytalne i w każdej chwili mogą odejść z pracy – mówi Halina Cierpiał. Zaznacza, że prawo do przechodzenia na emeryturę w wieku 55 lat mają pielęgniarki zatrudnione np. na blokach operacyjnych i na oddziałach intensywnej opieki medycznej.

www.solidarnosckatowice.pl