Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Kandydatka na Urząd Prezydenta Miasta Płocka Więcej...

 

RODO

RODO

WYBORY SAMORZĄDOWE

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w dniu 20 września 2018 r. udzielił poparcia dla członków NSZZ „Solidarność” startujących w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

Zarząd Regionu Płockiego z zadowoleniem przyjął fakt kandydowania wielu członków i działaczy NSZZ „Solidarność” w zbliżających się wyborach samorządowych. Region Płocki NSZZ „Solidarność” udziela Koleżankom i Kolegom szczególnego wsparcia w przekonaniu, że w swojej działalności publicznej dołożą wszelkich starań dla realizacji statutowych celów związku, kierując się nadrzędną zasadą pracy dla dobra i pożytku wspólnoty, którą reprezentują.

Kandydaci do Rady Sejmiku Wojewódzkiego:

Artur Czapliński

Mirosław Milewski

Kandydaci do Rady Miasta

Marek Krysztofiak

Andrzej Aleksandrowicz

Edward Bogdan

Leszek Brzeski

Mariusz Nosarzewski

Mirosława Wojkowska

21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. ODDAJEMY NA WAS GŁOS.

PŁOCKA „SOLIDARNOŚĆ”

Poparcie kandydatury na Prezydenta Miasta Płocka

Kandydatka na Prezydenta Płocka

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2018 r. podjął Uchwałę ws. poparcia kandydatury Pani Wioletty Kulpa w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Płocka.

Pani Wioletta Kulpa jest członkiem NSZZ „Solidarność” i wieloletnim pracownikiem Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Od wielu lat Radna Miasta Płocka.

Duże zaangażowanie w sprawy dot. rozwoju naszego miasta, pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców miasta, uczciwość, szczerość i skromność to jedne z wielu cech, które posiada Pani Wioletta Kulpa kandydatka na urząd Prezydenta Miasta Płocka. Wykazując dużą odpowiedzialność za wykonywaną swoją pracę i decyzje daje dobry przykład rzetelnej pracy.

w załączeniu scan pisma podpisanego przez kandydatkę z prośbą o Jej poparcie.

Pismo P. W. Kulpa

Jednocześnie apeluję do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego o udział w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r.

Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat

 

XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności

Plakat Kryterium

W 100.lecie Odzyskania Niepodległości 8 września 2018 r. odbyło się w Płońsku XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płońsku, gdzie Przewodniczym jest Andrzej Rutkowski.

SPONSOREM GŁÓWNYM  był PKN ORLEN

Galeria zdjęć:

31 sierpnia rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa.

            W Płocku 31 sierpnia br. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość przy pomniku bohaterów Czerwca ‚ 76 oraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na terenie Kościoła Św. Stanisława Kostki – „Stanisławówka”. Został odśpiewany Hymn Państwowy, odmówiona modlitwa w intencji wszystkich członków NSZZ „Solidarność” oraz zostały złożone wiązanki.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

 

Rejs patriotyczny statkiem po Wiśle w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 26 sierpnia 2018 r. odbył się rejs statkiem po rzece Wiśle pod formułą patriotyczną mający na celu przybliżenie historii jaka zapisała się w Płocku i w okolicach w okresie od utraty niepodległości przez Polskę do czasów jej odzyskania. Rejs patriotyczny odbył się pod Honorowym Patronatem Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza.

Uczestnicy rejsu  mieli okazję śpiewać pieśni patriotyczne wraz z solistami z Politechniki Warszawskiej, wysłuchać prelegentów czy zobaczyć stroje w które przebrani byli rekonstruktorzy.

Uczestnikami rejsu byli członkowie związku „Solidarność” i mieszkańcy miasta Płocka.

Sponsorem rejsu patriotycznego był PKN ORLEN.

Galeria zdjęć:

 

XI edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom organizowanego przez NSZZ „Solidarność”.

Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy szanują swoich pracowników, respektują prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.

Termin zgłaszania wniosków upłynie 31 października 2018 r.. Kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Jest to jedyny konkurs , w którym o tym, czy pracodawca zasługuje na nagrodę, decydują przedstawiciele pracowników. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz opinię Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W przypadku grupy kapitałowej, trzeba wziąć pod uwagę opinię wszystkich jednostek organizacyjnych „S”, wchodzących w jej skład. Wnioski można przesyłać na adres Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub drogą elektroniczną na adres certyfikat@solidarnosc.org.pl.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W jej składzie każdego roku znajduje się przewodniczący Solidarności, przedstawiciele Komisji Krajowej związku, Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. By otrzymać statuetkę Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom trzeba przede wszystkim zatrudniać pracowników na umowy o pracę, przestrzegać praw pracowniczych  i związkowych oraz prowadzić dialog ze stroną społeczną. Komisja będzie brała pod uwagę także fakt, że w danym zakładzie podpisany został układ zbiorowy pracy, są przestrzegane przepisy dotyczące BHP oraz działalność społeczna inspekcji pracy.

Akcja Pracodawca Przyjazny Pracownikom została zainicjowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu objął honorowym patronatem Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory jest on organizowany pod patronatem głowy państwa, a uroczysta gala wręczania certyfikatów odbywa się w Pałacu Prezydenckim. Laureatami konkursu zostało już 182 pracodawców z całej Polski.

Listy poparcia dla Tomasza Jamrozika

W związku z informacją, iż Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JYSK Polska ma zostać zwolniony z pracy z powodu naruszenia przez Niego podstawowych obowiązków pracowniczych Region Płocki wyrażając solidarność z Tomaszem Jamrozikiem wysłał listy sprzeciwu do Jana Bogha i Piotra Padalaka – zarządzającego spółką w Polsce.

Obszerna informacja w Tygodniku Solidarność nr 34.

Poniżej wysłane pisma poparcia.

JYSK 1

JYSK 2

 

ZRP

„Płocka Solidarność dla 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

Rejs Patriotyczny 26.08.2018 r. plakat

Plakat Kryterium, XI Kryterium Uliczne -Regulamin

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność’ zaprasza:  na Rejs Patriotyczny po rzece Wiśle (w okolicach Płocka) w 100.lecie Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. (niedziela) oraz na XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności (wyścig kolarski w Płońsku), które odbędzie się w dniu 8 września 2018 r.

Organizatorem wydarzeń jest Region Płocki NSZZ „Solidarność”

SPONSOREM GŁÓWNYM  jest PKN ORLEN

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wejściowych na statek decyduje kolejność zgłoszeń.
Wejście na statek za okazaniem zaproszenia.

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

36 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ

PROGRAM RAMOWY

15 września 2018 r. (sobota)

godz. 06.30 – Zbiórka na Placu Celebry Papieskiej 1 – ORLEN ARENA (modlitwa przy pomniku Św. J.P. II – poprowadzi ks. proboszcz T. Łebkowski)

godz. 07.00 – Wyjazd do Niepokalanowa Bazylika.

godz. 09.00 – Msza św. – Niepokalanów Bazylika.

godz. 10.15 – Wyjazd do Warszawy.

godz. 11.00 – Złożenie kwiatów na grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (ul. Hozjusza 2 – Warszawa)

godz. 12.00 – Wyjazd do Częstochowy

godz. 15.00 – Przyjazd na parking na Jasnej Górze w Częstochowie.

godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu – prowadzenie: Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Pomorza Zachodniego

16 września 2018 r. (niedziela)

godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy,

prowadzenie i homilia: ks. Zbigniew Rzeszótko

godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Pomorza Zachodniego)

godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi ks. Zbigniew Rzeszótko

godz. 10.00 – Wykład poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości – prowadzi prof.

Włodzimierz Suleja

godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Piotra Dudy

godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego

Ekscelencja ks. abp. Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

Zapisy oraz wpłata za przejazd w sekretariacie Zarządu Regionu do 10 września 2018 r. tel. 24/ 262-88-33

Po zakończeniu uroczystej sumy powrót autokarami wg programu i trasy ustalonej przez kierowców autokarów.