Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności

Plakat Kryterium

W 100.lecie Odzyskania Niepodległości 8 września 2018 r. odbyło się w Płońsku XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w Płońsku, gdzie Przewodniczym jest Andrzej Rutkowski.

SPONSOREM GŁÓWNYM  był PKN ORLEN

Galeria zdjęć:

31 sierpnia rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa.

            W Płocku 31 sierpnia br. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość przy pomniku bohaterów Czerwca ‚ 76 oraz błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na terenie Kościoła Św. Stanisława Kostki – „Stanisławówka”. Został odśpiewany Hymn Państwowy, odmówiona modlitwa w intencji wszystkich członków NSZZ „Solidarność” oraz zostały złożone wiązanki.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

 

Rejs patriotyczny statkiem po Wiśle w 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniu 26 sierpnia 2018 r. odbył się rejs statkiem po rzece Wiśle pod formułą patriotyczną mający na celu przybliżenie historii jaka zapisała się w Płocku i w okolicach w okresie od utraty niepodległości przez Polskę do czasów jej odzyskania. Rejs patriotyczny odbył się pod Honorowym Patronatem Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacka Pawłowicza.

Uczestnicy rejsu  mieli okazję śpiewać pieśni patriotyczne wraz z solistami z Politechniki Warszawskiej, wysłuchać prelegentów czy zobaczyć stroje w które przebrani byli rekonstruktorzy.

Uczestnikami rejsu byli członkowie związku „Solidarność” i mieszkańcy miasta Płocka.

Sponsorem rejsu patriotycznego był PKN ORLEN.

Galeria zdjęć:

XI edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom organizowanego przez NSZZ „Solidarność”.

Jego celem jest promowanie pracodawców, którzy szanują swoich pracowników, respektują prawa pracownicze oraz zasady dialogu społecznego.

Termin zgłaszania wniosków upłynie 31 października 2018 r.. Kandydatów mogą zgłaszać podstawowe organizacje związkowe NSZZ „Solidarność” działające w zakładach pracy. Jest to jedyny konkurs , w którym o tym, czy pracodawca zasługuje na nagrodę, decydują przedstawiciele pracowników. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie pracodawcy o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami oraz opinię Prezydium Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W przypadku grupy kapitałowej, trzeba wziąć pod uwagę opinię wszystkich jednostek organizacyjnych „S”, wchodzących w jej skład. Wnioski można przesyłać na adres Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub drogą elektroniczną na adres certyfikat@solidarnosc.org.pl.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa. W jej składzie każdego roku znajduje się przewodniczący Solidarności, przedstawiciele Komisji Krajowej związku, Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. By otrzymać statuetkę Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom trzeba przede wszystkim zatrudniać pracowników na umowy o pracę, przestrzegać praw pracowniczych  i związkowych oraz prowadzić dialog ze stroną społeczną. Komisja będzie brała pod uwagę także fakt, że w danym zakładzie podpisany został układ zbiorowy pracy, są przestrzegane przepisy dotyczące BHP oraz działalność społeczna inspekcji pracy.

Akcja Pracodawca Przyjazny Pracownikom została zainicjowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu objął honorowym patronatem Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory jest on organizowany pod patronatem głowy państwa, a uroczysta gala wręczania certyfikatów odbywa się w Pałacu Prezydenckim. Laureatami konkursu zostało już 182 pracodawców z całej Polski.

Listy poparcia dla Tomasza Jamrozika

W związku z informacją, iż Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w JYSK Polska ma zostać zwolniony z pracy z powodu naruszenia przez Niego podstawowych obowiązków pracowniczych Region Płocki wyrażając solidarność z Tomaszem Jamrozikiem wysłał listy sprzeciwu do Jana Bogha i Piotra Padalaka – zarządzającego spółką w Polsce.

Obszerna informacja w Tygodniku Solidarność nr 34.

Poniżej wysłane pisma poparcia.

JYSK 1

JYSK 2

 

ZRP

„Płocka Solidarność dla 100-lecia Odzyskania Niepodległości”

Rejs Patriotyczny 26.08.2018 r. plakat

Plakat Kryterium, XI Kryterium Uliczne -Regulamin

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność’ zaprasza:  na Rejs Patriotyczny po rzece Wiśle (w okolicach Płocka) w 100.lecie Odzyskania Niepodległości, który odbędzie się 26 sierpnia 2018 r. (niedziela) oraz na XI Kolarskie Kryterium Uliczne Płońskiej Solidarności (wyścig kolarski w Płońsku), które odbędzie się w dniu 8 września 2018 r.

Organizatorem wydarzeń jest Region Płocki NSZZ „Solidarność”

SPONSOREM GŁÓWNYM  jest PKN ORLEN

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wejściowych na statek decyduje kolejność zgłoszeń.
Wejście na statek za okazaniem zaproszenia.

XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy

36 OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY NA JASNĄ GÓRĘ

PROGRAM RAMOWY

15 września 2018 r. (sobota)

godz. 06.30 – Zbiórka na Placu Celebry Papieskiej 1 – ORLEN ARENA (modlitwa przy pomniku Św. J.P. II – poprowadzi ks. proboszcz T. Łebkowski)

godz. 07.00 – Wyjazd do Niepokalanowa Bazylika.

godz. 09.00 – Msza św. – Niepokalanów Bazylika.

godz. 10.15 – Wyjazd do Warszawy.

godz. 11.00 – Złożenie kwiatów na grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (ul. Hozjusza 2 – Warszawa)

godz. 12.00 – Wyjazd do Częstochowy

godz. 15.00 – Przyjazd na parking na Jasnej Górze w Częstochowie.

godz. 19.00 – Msza Św. na szczycie – przewodniczy Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu – prowadzenie: Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

godz. 21.45 – Droga Krzyżowa na wałach, rozważania: Region Pomorza Zachodniego

16 września 2018 r. (niedziela)

godz. 00.00 – Msza Święta w Bazylice koncelebrowana przez duszpasterzy Ludzi Pracy,

prowadzenie i homilia: ks. Zbigniew Rzeszótko

godz. 1.00 – 4.30 – Czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu (Region Pomorza Zachodniego)

godz. 9.15 – Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry – prowadzi ks. Zbigniew Rzeszótko

godz. 10.00 – Wykład poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości – prowadzi prof.

Włodzimierz Suleja

godz. 10.40 – Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

Piotra Dudy

godz. 11.00 – Uroczysta Msza Święta na szczycie Jasnej Góry- przewodniczy Jego

Ekscelencja ks. abp. Józef Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja ks. abp. Andrzej Dzięga

Zapisy oraz wpłata za przejazd w sekretariacie Zarządu Regionu do 10 września 2018 r. tel. 24/ 262-88-33

Po zakończeniu uroczystej sumy powrót autokarami wg programu i trasy ustalonej przez kierowców autokarów.

KONKURS na STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Miejską Biblioteką Publiczną zachęcają uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Niechaj Polska zna, jakie dzieci ma… – moi przodkowie we wspomnieniach rodzinnych”, którego celem jest upamiętniania lokalnych, dotychczas mniej znanych społeczeństwu, zasłużonych postaci i znaczących wydarzeń. Konkurs ogłaszamy przed wakacjami, ponieważ czas letniego wypoczynku może być świetną okazją do poznania nieznanych faktów i historii rodzinnych, czemu sprzyjają spotkania i rozmowy z rodzicami, dziadkami, kuzynami, szperanie w starych rodzinnych albumach, pamiątkach i dokumentach. Prace należy złożyć dopiero       w nowym roku szkolnym, do 30 września 2018 r. Organizatorom Konkursu bardzo zależy na tym, aby          w pracach literackich, czy krótkich filmikach lub pracach plastycznych ukazać i zaakcentować nasz gostyniński rejon. Chcemy odkryć fakty, zdarzenia i ludzi: twórców kultury, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy nie szczędzili sił walcząc o wolność Ojczyzny nie tylko z orężem w ręku, ale w ciągu stulecia umacniali nasz region dążąc do zbudowania silnej, sprawiedliwej, zdolnej do rozwoju naszej lokalnej społeczności: miasta i gminy Gostynin oraz powiatu gostynińskiego – mówi Barbara Gierula, przewodnicząca MKPOiW NSZZ „Solidarność”. Okolicznościowy znak graficzny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018”, wsparcie i sponsoring starosty, burmistrza i wójta podkreślają wyjątkowy i ponadpartyjny charakter Konkursu. – Liczymy nie tylko na kreatywność uczniów, ale również na pomoc, zaangażowanie rodziców i nauczycieli – dodaje Barbara Gierula. Regulamin Konkursu znajduje się na stronie www.mbpgostynin.pl

Nowe deklaracje członkowskie „Solidarności”

Wraz z wprowadzeniem ustawy o ochronie danych osobowych NSZZ „Solidarność” wprowadza nowe deklaracje członkowskie. Są one połączone z klauzulą informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

Nowi członkowie, a także osoby, które ubiegają się o otrzymanie nowych, elektronicznych legitymacji muszą taką deklarację wypełnić. Nowe legitymacje wyglądem przypominają dowód osobisty. W przyszłości będą uprawniały do otrzymania różnych zniżek. W Regionie Gdańskim NSZZ „S” ponad 750 członków posiada już takie legitymacje.

Decyzja Prezydium KK nr 94/18 ws. wzoru Deklaracji Członkowskiej

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, działając w oparciu o Uchwałę

Nr 19/18 Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zatwierdza wzór Deklaracji Członkowskiej zgodnie z przepisami: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wzór Deklaracji stanowi załącznik do niniejszej Decyzji.

Tutaj można pobrać nową deklarację…>>

Uroczystości w Rocznicę Czerwca `76

 

Czerwiec ‘76 – to fala strajków i demonstracji ulicznych, jakie miały miejsce 25 czerwca 1976 r. w Radomiu, Ursusie i Płocku.   Przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen wielu artykułów żywnościowych (m.in. mięso i ryby – 69 proc., nabiał – 64 proc., ryż – 150 proc., cukier – 90 proc