Mija 36. rocznica zamordowania ks. Jerzego Popiełuszki

19 października br. w imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ Solidarność pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki  i Protestów Robotniczych na płockiej „Stanisławówce” w 36 rocznicę Jego męczeńskiej śmierci kwiaty złożyli: Przewodniczący Andrzej Burnat wraz z z-ca Stanisławem Szkopkiem.

Dzień Nauczyciela

14 października jest Dniem Edukacji Narodowej, czyli Dniem Nauczyciela. Z tek okazji pragniemy złożyć życzenia wszystkim Pedagogom. W tym trudnym okresie dla nas wszystkich życzymy przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Pamiętajcie, że trzeba mieć wielkie serce żeby kształcić młodych ludzi!

❤️

Podsumowanie obchodów 40.lecia płockiej „solidarności”