40-lecie NSZZ Solidarność Więcej...

Spotkanie opłatkowe płockiej Solidarności Więcej...

 

Wybory uzupełniające w ZOZ NSZZ „Solidarność”przy Dr Oetker Dekor Sp z o. o. w Płocku

Dnia 25 września 2019 r. Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor  Sp z o.o. w Płocku we współpracy z Zarządem Regionu Płockiego NSZZ Solidarność przeprowadziła wybory uzupełniające do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Dr Oetker Dekor Sp. z o.o. w Płocku. W Wyniku tych wyborów członkowie organizacji zakładowej wyłonili spośród dwójki kandydatów nowego przewodniczącego organizacji, w osobie Pawła Skalskiego.

Uroczysta Msza św. 6 października 2019 roku

W dniu 6 października 2019 r. odbędzie się w parafii św. Józefa w Płocku /cholerka/ odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej osobę Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uroczysta Msza św. 20 października 2019 roku

W dniu 20 października 2019 r. w kościele parafialnym św. Józefa w Płocku /cholerka/ będzie odprawiona o godz. 12.30 uroczysta Msza św. dla uczczenia XXXV rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”.

Poparcie kandydatury do Sejmu Pani Wioletty Kulpa

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął decyzję o poparciu Pani Wioletty Kulpa w wyborach parlamentarnych, jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanowisko ZRP NSZZ „Solidarność”

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wobec uporczywego i istotnego utrudniania działalności Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” na terenie Dr Oetker Decor Sp. z o. o.

31 sierpień rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”  

            historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny. Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa 

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zapraszamy 1 września 2019 roku (niedziela) członków naszego związku oraz sympatyków na Mszę Świętą, która odbędzie się w parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Płocku (Cholerka) ul. Górna 1 o godz. 12.30 na uroczystość upamiętniającą 39 rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”.

Szanowni Państwo!
Polski Sierpień, powołanie wolnych związków zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu „Solidarności” – to wielkie wydarzenia-symbole nie tylko naszej, lecz także powszechnej historii. Dały one początek wielkim zmianom, przyniosły koniec komunizmu  i ukształtowały nowe oblicze Polski i Europy. Z ogromną dumą przywołujemy to dziejowe zwycięstwo, wpisane w wolnościową, niepodległościową tradycję naszego narodu.

Niech Żyje NSZZ „Solidarność”

Wizyta Ministra Zdrowia Pana Łukasza Szumowskiego w ZRP NSZZ „Solidarność”

Region Płocki NSZZ „Solidarność” 28.08.2019 r. gościł Pana Profesora Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Andrzejem Burnat, Kol. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Pan Marek Martynowski Senator RP , Pani Wioletta Kulpa kandydatka do Sejmu RP, Pan Waldemar Humięcki kandydat do Sejmu RP.

Spotkanie poświęcone było głównie aktualnej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie k. Płocka oraz prezentacji Pana Ministra jako tzw. „jedynki” z okręgu Płocko-Ciechanowskiego.

XXXVII Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

Zapraszamy do uczestnictwa  w  XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 14-15.09.2019 r.

Zapisy w sekretariacie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w godzinach 7.30-15.00 pod numerem 24/262 88 33 do dnia 11 września 2019 roku.

Koniec monopolu związkowego w policji! Ustawa przyjęta przez Sejm!

Nowa ustawa zezwala, aby każdy funkcjonariusz policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej mógł zrzeszać się w związku zawodowym, który sobie sam wybierze. Dla „Solidarności” ustawa zaproponowana przez prezydenta i przyjęta dzisiaj przez sejm jest realizacją Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez ONZ.
Artykuł 20 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się oraz, że nikt nie może zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia, zaś artykuł 23 Deklaracji wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do tworzenia związków zawodowych i do przystępowania do związków zawodowych dla ochrony swych interesów. „Solidarność” podkreśla, że dotychczasowa ustawa o policji ograniczała możliwość zrzeszania się i nie realizowała tych praw.
Możliwość swobodnego zrzeszania się, zrzeszania w wybranym przez siebie związku zawodowym lub możliwość założenia własnego związku zawodowego jest niezbywalnym prawem człowieka. Deklaracja ONZ jasno wskazuje, że w tym zakresie nie może być ograniczone prawo żadnego człowieka
– podkreślał Henryk Nakonieczny, członek prezydium „S”.
Dziękuje Panu Prezydentowi, że podjął inicjatywę ustawodawczą, która doprowadziła do wprowadzenia pluralizmu związkowego w służbach mundurowych
– dodaje.
W kwestii pluralizmu związkowego wypowiedział się też Europejski Trybunał Praw Człowieka. Uznał on, że nie mogą być naruszane prawa człowieka takie jak prawo do swobodnego zrzeszania się (prawa podmiotowe), mogą natomiast być w jakieś mierze ograniczone prawa takie jak, na przykład, prawo do strajku (prawa przedmiotowe).

TYSOL. Opublikowano dnia 18.07.2019 18:11

XVI Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę.