Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy Więcej...

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania Więcej...

Bezrobocie nieznacznie wzrosło Więcej...

Uwaga - utonięcia pod lodem Więcej...

 

XXVI WZD NSZZ Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

W dniu 02.02.2017 r. Zarząd Regionu Płockiego podjął uchwałę o zwołaniu XX VI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na dzień 03 marca 2017 r., które rozpocznie się od godz. 10.00  w Centrum Szkoleniowym „Naftoremont”  ul. Parowa 1 (n/ Wisłą). 

Obecność Delegatów Obowiązkowa

Zarząd Regionu Płockiego

 

Stanowisko Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”

Stanowisko ZRP NSZZ „Solidarność” z dnia 02.02.2017 r.  

ws. „zakazu kontroli w imieniu pracodawcy podmiotom zewnętrznym”

Stanowisko ZRP

 

Bezrobocie nieznacznie wzrosło

Do 8,7 proc. wzrosło bezrobocie w styczniu 2017 roku w Polsce. W porównaniu z grudniem 2016 r. różnica ta wynosi 0,4 proc.

Uwaga – utonięcia pod lodem

Niebezpieczny lód . Łatwo o załamanie. Wiele utonięć w tym roku

Trwa głosowanie na lekturę Narodowego Czytania

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza Słowackiego i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego walczą o tytuł lektury Narodowego Czytania 2017. Głosowanie trwa do 15 lutego br.

Zarobki głównym powodem zmiany miejsca pracy

Szukamy innej pracy, bo chcemy więcej zarabiać, omija nas awans, nie możemy się rozwijać. 53 proc. respondentów przebadanych przez portal GoldenLine wskazało wyższe zarobki, 28 proc. brak możliwości rozwoju, 27 proc. brak możliwości awansu, 23 proc. nudę i rutynę, a 23 proc. złą atmosferę pracy.

Przekaż 1 % podatku

SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zgromadzone w ten sposób fundusze chce przeznaczyć na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla ratowania życia i zdrowia małych dzieci.

KRS: 0000161803 wpisując również cel szczegółowy „dla SP ZOZ WSPR i TS w Płocku”.

Mali pacjenci i ich rodziny czekają na wsparcie ludzi dobrego serca.

Serdecznie dziękuję za podjęcie decyzji

Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS

ambulans

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dniu 16 grudnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, poz. 2255). Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu pracy oraz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Nie dostajesz 13 zł? Wypełnij formularz zgłoszeniowy!

Od stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla pracujących w ramach umowy zlecenia. Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto (ok. 9,7 zł netto) poinformuj nas o tym!

NSZZ „Solidarność” wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy rozpoczyna wspólną akcję mającą na celu wyegzekwowanie stosowania minimalnej stawki godzinowej. Jeśli wynagrodzenie będzie niższe niż 13 zł (brutto) za godzinę, inspektor pracy nałoży mandat lub skieruje wniosek do sądu. A ten może nałożyć grzywnę do 30 tys. zł.

– Znamy kilka przypadków, gdzie firmy w nowych ogłoszeniach oferują stawki poniżej obowiązującej kwoty 13 zł. Dochodzą do nas również sygnały, że niektóre podmioty idą jeszcze dalej i zamieniają umowy zlecenia na umowy o dzieło, choć gro z tych umów i tak powinno być umowami etatowymi. To pokazuje jak głęboko patologiczny jest to segment rynku pracy – mówi Piotra Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zapewnia, że Wszystkie informację zawarte w formularzu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wyłącznie na potrzeby akcji „13 zł… i nie kombinuj!”. „Solidarność” informuje również, że będzie administratorem danych osobowych i gwarantuje anonimowość.

https://www.tysol.pl/formularz 

Prosimy o umieszczanie informacji wraz z linkami do formularza na Waszych stronach. Przekażemy Wam wszelkie grafiki związane z akcją (zapotrzebowanie wraz ze specyfikacją proszę przesyłać na adres sis@solidarnosc.org.pl)

Marek Lewandowski Rzecznik prasowy Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” tel. 058 308 44 76 kom. 502 273 453

Najwyższy czas na składanie wniosku o tworzenie ZFŚS

16 grudnia 2016 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, poz. 2255). Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu pracy oraz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.