Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani….

Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa
będzie dla Was i Waszych bliskich
źródłem niezachwianej nadziei i pewności,
że miłość zdoła pokonać chwile zwątpienia i rozpaczy.
Chrystus przychodzi po to, aby obdarować nas Swoją mocą,
tak potrzebną każdego dnia.
Niech blask wielkanocnego poranka wleje w nasze serca otuchę
oraz umocni w działaniu i wypełnianiu codziennych obowiązków.

W imieniu Regionu Płockiego
NSZZ „Solidarność”

Andrzej Burnat

Przewodniczący