Duda

Obradująca dzisiaj w Warszawie Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” uznała atak Tygodnika Newsweek na przewodniczącego Związku, jako atak na cały Związek i udzieliła Piotrowi Dudzie całkowitego poparcia. Członkowie Komisji podjęli również decyzję przygotowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rozporządzenia ministra zdrowia „ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Przypomnijmy, na początku sierpnia minister Marian Zembala skierował do konsultacji rozporządzenie, w którego par. 2 ust. 4 pkt. 1 znalazł się zapis: „uzgodniony z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych, zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy…”. Mówiąc wprost – minister sam wybrał sobie związek zawodowy z którym wynegocjował porozumienie, wyłączając pozostałe, które również zrzeszają pielęgniarki i położne. To – zdaniem „Solidarności” – złamanie konstytucyjnej zasady równości wobec władzy publicznej oraz ustawy o związkach zawodowych. – W „Solidarności” i innych związkach zawodowych są również pielęgniarki i położne – mówi Mariola Ochman, szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”. Minister nie może sobie wybierać z kim negocjuje, a z kim nie. Już w sierpniu przewodniczący „Solidarności” skierował do premier Ewy Kopacz wniosek w tej sprawie domagając się m.in. dymisji ministra. Dzisiaj Komisja Krajowa zdecydowała, że zostanie przygotowany wniosek do TK, a sprawa złamania ustawy o związkach zawodowych trafi do do prokuratury. Członkowie Komisji Krajowej odnieśli się również do ostatnich publikacji Newsweeka, uznając je za atak na cały Związek oraz wyrazili – „całkowite poparcie i solidarność ze swoim przewodniczącym”. Komisja Krajowa jest najwyższą władzą wykonawczą Związku. W jej skład wchodzi 103 przedstawicieli z całego kraju (33 regionów i 15 sekretariatów branżowych).