15% i 30% zniżki dla członków NSZZ „Solidarność” z legitymacją elektroniczną w ośrodkach Polskich Kolei Linowych [LINK>>>]: Mosorny Groń i Góra Żar. Szczegóły na załączonej grafice.• Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

By Mariusz