stop

Wobec zmieniającego się zdania pracodawców, nie ma możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska partnerów społecznych w ramach Rady Społecznego w sprawie projektu w sprawie wieku emerytalnego.

Jak podkreślił Henryk Nakonieczny, członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, teraz można jedyniepowiadomić prezydium Rady, że stanowiska uzgodnić się nie udało. Przypomniał, że organizacje pracodawców, które początkowo same zaproponowały kompromis, po dwóch dniach od niego odstąpiły.

„Taka chwiejność nie pozwala na jakiekolwiek porozumienie” – zaznaczył.

Dodał, że Solidarność podtrzymuje swoje stanowisko, iż wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn zaś staż składkowy 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Rozwiązania te miałyby być stosowane alternatywnie:  które nastąpi szybciej.

Teraz debata nad zmianami dotyczącymi wieku emerytalnego oraz stażu składkowego przenosi się do Sejmu. Eksperci NSZZ „Solidarność” będą w niej uczestniczyć.

Tygodnik Solidarność / Anna Grabowska