Z żalem zawiadamiamy, że Nasze szeregi opuścił Kolega Edward Widuta.

Wieloletni aktywny działacz opozycyjny związany z Zarządem Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku. Po zwolnieniu z internowania zajmował się kolportażem i publikowaniem w wydawnictwach niepodległościowych – „Solidarność Ziemi Płockiej”, „Solidarność Płocka”. Aktywnie działał w  Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania przy Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” w Płocku. Był inwigilowany przez organy bezpieczeństwa państwa w latach 1981-1989.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (odznaczenie nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 172/2018).By Mariusz