Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że w dniu wczorajszym odszedł od nas Kolega śp. Jerzy Tokarczyk.

Były Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w latach 1989-1995.

W 2019 r. odznaczony został „Krzyżem Wolności i Solidarności” przyznany przez Prezydenta RP, 28.04.2023 r. odznaczony medalem „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” przyznany przez Krajowy Zjazd Delegatów.

Składając wyrazy serdecznego współczucia, łączymy się w bólu z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi zmarłego.

Zarząd Regionu Płockiego NSZZ Solidarność wraz z pracownikami biura.
By Mariusz