Medal Zasłużony dla NSZZ Solidarność Regionu Płockiego (3)

W dniu 10 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w celu rozpatrzenia wniosków złożonych przez Organizacje związkowe (zakładowe i międzyzakładowe) o przyznanie medali Zasłużony dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Kapituły szczegółowo zapoznali się z wnioskami i po wnikliwej analizie dokonano wyboru 35 osób, które zostaną uhonorowane medalem Zasłużony dla Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” podczas obchodów Jubileuszu XXXV Lecia w Płockim Amfiteatrze w dniu 28 sierpnia 2015 roku.

Kapituła uhonorowała n/w osoby:

Krystyna Jadwiga Iller
Barbara Dębska
Alicja Henryka Żaglewska
Tadeusz Jędrzejak
Marek Warzycki
Paweł Podgórki
Janusz Buczyński
Anna Brzozowiec
Wiesław Lewandowski
Roman Brzozowiec
Stanisław Pielat
Jan Rygalski
Barbara Gierula
Grzegorz Janusz Glonkowski
Marian Żakieta
Krzysztof Kochanowski
Monika Gajewska
Krzysztof Madanowski
Stanisław Dreśliński
Ryszard Ciarski
Ks. Tadeusz Łebkowski
Zofia Wernikiewicz
Leszek Brzeski
Marek Krysztofiak
Wioletta Kulpa
Kazimierz Skierkowski
Elżbieta Wojciechowska
Elżbieta Lewandowicz
Mirosław Szelągowski
Eugeniusz Żaglewski
Jan Ostrowicki
Jadwiga Piasecka
Janina Jabłońska
Halina Pankowska
Urszula Graczyk