XXXIV OGÓLNOPOLSKA Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę   17-18.09.2016 r.

Informacji dot. organizowanego wyjazdu  na pielgrzymkę, można otrzymać w sekretariacie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ “Solidarność”    tel. 24/ 262-88-33

Zapisy  do 15 września 2016 r.

Uwaga! Zbiórka oraz odjazd z Placu Celebry Papieskiej 1 przy Orlen Arena godz. 6.30.