W dniu 4 czerwca 2018 r. w Domu Technika na XXVII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” zostały wybrane nowe władze Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczącym został Kol. Andrzej Burnat

Zarząd Regionu w składzie 21 osób: Andrzej Blechert, Stefan Boczek, Leszek Brzeski, Wiesława Frydrychowska, Adam Gierczak, Jarosław Grzelecki, Honorata Hirschfeld, Arkadiusz Karaszewski, Henryk Kleczkowski, Jacek Kotarski, Łukasz Kryszczak, Elżbieta Lewandowicz, Kamil Marciszewski, Józef Mróz, Mariola Panek, Waldemar Pawłowski, Andrzej Rutkowski, Jerzy Słowikowski, Stanisław Szkopek, Krystyna Kotowska-Szymczak, Zdzisław Wysocki.

 

Reegionalna Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący  Honoriusz Siarkowski

Członkowie:   Irena Rozbicka, Mariusz Smardzewski, Krzysztof Wiśniewski, Monika Dudkiewicz

 

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”:

Andrzej Burnat, Stanisław Szkopek, Stefan Boczek