W dniu 3 marca 2017 r. odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Płockiego NSZZ  „Solidarność”.

Zostały przedstawione sprawozdania: Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Komisji Wyborczej.

Zostały wręczone podziękowania dla Edyty Krakowiak i Katarzyny Dubielak za duże zaangażowanie w rozwój związku w naszym regionie oraz dla  Wioletty Kulpa za pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych od sponsorów na organizowanie przez Region Płocki różnych uroczystości i wydarzeń.

Podziękowania zostały skierowane również do kolegi Marka Warzyckiego za napisanie Kroniki Solidarności Regionu Płockiego na podstawie archiwalnych dokumentów.

WZD Regionu Płockiego NSZZ „Solidarnośc” przyjęło 2 stanowiska i 1 wniosek.