W piątek, 28 kwietnia 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego. Podczas spotkania delegaci podsumowali pięcioletnią kadencję władz związku, oraz po przedstawieniu kandydatów, przeprowadzono wybory nowych władz (członków zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na krajowy zjazd). W wyniku głosowania przewodniczącym Zarządu Regionu na kadencję 2023 – 2028 r. został ponownie wybrany Andrzej Burnat.

Gośćmi specjalnymi Walnego zgromadzenia byli: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Biskup Pomocniczy dr Mirosław Milewski, z-ca Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL dr Jacek Pawłowicz oraz Kierownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku Marlena Mazurska.

Wręczono zasłużonym i długoletnim członkom NSZZ „Solidarność” medale i odznaczenia. Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”: Jerzemu Tokarczykowi, ks. Tadeuszowi Łebkowskiemu, śp. Marii Żółtowskiej (odebrał mąż Andrzej Żółtowski) i Stefanowi Boczkowi. Kapituła Zarządu Regionu Płockiego wręczyła medale „Zasłużony dla Regionu Płockiego NSZZ Solidarność” dla: Lechosławowa Kisielewskiego, Tadeusza Różyckiego, Leona Bogusza, Dariusza Zakrzewskiego, Adolfa Grodeckiego, Teresy Chmielewskiej oraz Katarzyny Adamkowskiej.

Wyróżnienie i podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz Solidarności skierowano również dla: Stefana Boczka, Zdzisława Wysockiego, Adama Gierczaka, Andrzeja Blechert, Marioli Panek, Zenona Witkowskiego.

Podsumowanie pięcioletniej kadencji władz związku – prezentacja

Fotorelacja z WZD 28 kwietnia 2023:

By Mariusz