Region Płocki NSZZ „Solidarność” 28.08.2019 r. gościł Pana Profesora Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na czele z Przewodniczącym Andrzejem Burnat, Kol. Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Pan Marek Martynowski Senator RP , Pani Wioletta Kulpa kandydatka do Sejmu RP, Pan Waldemar Humięcki kandydat do Sejmu RP.

Spotkanie poświęcone było głównie aktualnej sytuacji w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie k. Płocka oraz prezentacji Pana Ministra jako tzw. „jedynki” z okręgu Płocko-Ciechanowskiego.