123

Prezydent Andrzej Duda powołał w piątek w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli strony rządowej. Powołano dziewięciu ministrów i dwóch wiceministrów, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent RP Andrzej Duda postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 r. powołał w skład Rady Dialogu Społecznego przedstawicieli strony rządowej członków Rady Ministrów:

1. Mateusza Morawieckiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju;
2. Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury i Budownictwa;
3. Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
4. Dawida Jackiewicza – Ministra Skarbu Państwa;
5. Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia;
6. Elżbietę Rafalską – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
7. Pawła Szałamachę – Ministra Finansów;
8. Krzysztofa Tchórzewskiego – Ministra Energii;
9. Annę Zalewską – Ministra Edukacji Narodowej;

oraz przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny:

10. Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

– Nie było przez długi czas dialogu pomiędzy przedstawicielami pracodawców, ale przede wszystkim pracowników a poprzednim rządem – zauważył prezydent Andrzej Duda. Dodał, że Rada Dialogu Społecznego, której inicjatorem były strony związkowa i pracownicza, ma ten dialog przywrócić.

Prezydent podziękował obecnej na uroczystości premier Beacie Szydło za to, że jej ministrowie tak szybko są gotowi podjąć obowiązki w radzie i że będą w niej pracowali ministrowie odpowiadający za ważne działy administracji rządowej i ważne tematy.

– Chciałbym, żeby Rada Dialogu Społecznego była ciałem jak najbardziej otwartym na różne idee, które wynikają z potrzeb i z serca Polaków, nie tylko tych bezpośrednio reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego, a więc tych, którzy należą do organizacji związkowych czy też organizacji pracodawców, których przedstawiciele w radzie zasiadają, ale także reprezentowanych przez inne organizacje pozarządowe, które będą – wierzę w to – z różnymi postulatami do rady się zwracały. Chciałbym, żeby w tym sensie rada była ciałem otwartym, żebyście państwo też do tej otwartości rady się przyczyniali – powiedział prezydent do nowych członków Rady.

Andrzej Duda mówił, że głęboko wierzy w to, iż po pewnym czasie strony Rady Dialogu Społecznego – rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców – będą miały „poczucie, że słowo dialog w nazwie rady nie jest fałszem, że rada jest radą prawdziwego, rzetelnego i rzeczywistego dialogu”. – Dzisiaj Polska bardzo tego potrzebuje, bo to jest prawdziwa droga do naprawy naszego państwa – powiedział prezydent.

Zadeklarował otwartość na wszelkie postulaty Rady. – Jeżeli będzie taka potrzeba, to również jestem gotowy w jakichś pojedynczych posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego wziąć udział. Być może taka potrzeba będzie, być może będzie wystarczyło, że będzie mój przedstawiciel. Ja w każdym razie również jestem na współpracę z radą otwarty – powiedział prezydent.

Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy partnerów społecznych (czyli związków zawodowych i pracodawców) z rządem, z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP. Rada zastąpiła Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Prace nad ustawą o Radzie Dialogu zainicjował NSZZ „Solidarność”. Końcowy efekt to dokument wypracowany dzięki współpracy związków zawodowych ze stroną pracodawców, a później z rządem. Nowa Rada w odróżnieniu od komisji ma być ciałem niezależnym, w którym każda ze stron ma równe prawa.

W Radzie po ośmiu członków mają „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a po sześciu cztery organizacje pracodawców – Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego. Prezydent ma swojego przedstawiciela z głosem doradczym, podobnie jak prezesi NBP i GUS.

Posiedzenie RDS zaplanowano na 14.12 o godz. 12.00, wcześniej o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie prezydium RDS. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

By admin