Opłatek

W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe członków Komisji Krajowej, pracowników KK oraz  Regionu Gdańskiego „S”. Posługę duszpasterską sprawował abp Sławoj Leszek Głódź. Tradycyjne spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od pastorałki, która wspominała tych, których w tym zabrakło na wspólnym spotkaniu. Ewangelie świętą odczytał Bogdan Biś, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

– Przy wigilijnym stole zasiądziemy w tym roku z nadzieją, że jutro będzie lepsze, że będziemy rozmawiać w duchu dialogu. Pamiętajmy przy tej okazji o zdarzeniach z Grudnia 70, o tych, którzy zostali bestialsko zamordowani, o ich rodzinach, które zmuszone są same zasiąść przy świątecznym stole. Chciałbym wam życzyć, abyśmy potrafili się dzielić życzliwością i radością. Wszystkiego dobrego Nam wszystkim oraz naszej Ojczyźnie – mówił Krzysztof Dośla, przewodniczący ZR Gdańskiego.

Następnie głos zabrał przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Piotr Duda.

– Nastał dla nas czas nadziei, ale trzeba tą nadzieje przekładać w czyny, co jest dla nas ludzi „S” wielkim wyzwaniem. Mamy nowego prezydenta , który jest czuły na sprawy społeczne oraz nowy rząd. Ale przytaczając słowa papieża Franciszka pamiętajmy, że władza się zmienia, a „S” ma stać murem za ludźmi pracy patrząc władzy na ręce. Wszystkim może się wydawać, że 2016 będzie dla nas Związkowców rokiem łatwiejszym, ale to nieprawda. My jesteśmy na froncie i musimy pilnować spraw pracowniczych. Dziś przy okazji tego spotkania, dziękuje wszystkim za pracę na rzecz „Solidarności”, za pracę na rzecz ludzi pracy. Życzę Wam spokojnych świąt i przede wszystkim zdrowia. Abyśmy spotkali się w tym samym gronie za rok – mówił przewodniczący.

Po życzeniach, Piotr Duda podziękował Metropolicie Gdańskiemu za to, że zawsze znajduje czas dla „Solidarności” i „otula nas swoją opieką”.

Abp Sławoj Leszek Głódź zwracają się do zebranych podkreślił wartość etosu Solidarności, która niesie w sobie wartości nieprzemijające takie, jak umiłowanie wolności, szacunek dla ludzkiej pracy, wzajemne braterstwo. Są to wartości, o które trzeba walczyć każdego dnia. – Nie ma państwa prawa, jeśli nie ma w nim takich wartości takich jak miłosierdzie, poszanowanie godności i pracy ludzkiej. Przykładowo państwem prawa nazywały się nazistowskie Niemcy, które wywoziły ludzi wagonami do obozów koncentracyjnych. „Solidarność” musi stać na straży tych wartości. Pamiętajmy, że jest to Związek autonomiczny, niezależny, samorządny. „Solidarność” ma swojego patrona, etos, swoje logo, życzę Wam, aby było one ciągle czynne, rozwojowe i trwało w jedności. Życzę Wam wszystkim abyście trwali w tej jedności – mówił Metropolita Gdański.

Następnie abp Sławoj Leszek Głódź odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się związkowcy.