Wchodzą ograniczenia umów na czas określony

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w 2012 roku, ze względu na nadużywanie umów na czas określony zaskarżyła obowiązujące przepisy do Komisji Europejskiej. W następnym roku wszczęto dochodzenie i nakazano zmiany w kodeksie pracy. Dzięki temu od dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące umów na czas określony.

Nowelizacja dotyczy jednego z najważniejszych problemów prawa pracy a zmiana ma charakter powszechny bo obejmuje zatrudnienie u wszystkich pracodawców bez względu na profil przedsiębiorstwa czy jego wielkość. Jej celem jest zapobieganie nadużyciom stosowania umowy o pracę na czas określony. Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej z dnia 22 lutego podkreślał, że jeśli nowe regulacje będą przez pracodawców obchodzone, to zmienione zostaną przepisy, które to umożliwiają.

Przede wszystkim znika z k.p. miesięczna przerwa w zatrudnieniu po zastosowaniu której umowy terminowe były liczone od nowa. To bardzo korzystna zmiana, bo pracodawcy nagminnie obchodzili w ten sposób przepisy i wielokrotnie zawierali umowy terminowe nawet gdy nie było ku temu powodów. Ponadto, łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o prace na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech (art. 25(1) Kodeksu pracy po nowelizacji). Zmienią się też okresy wypowiedzenia dla umów na czas określony, które będą uzależnione od zakładowego stażu pracy.

Ograniczone zostały rodzaje umów o pracę. Obecnie umowy zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony. Zrezygnowano też z umowy na czas wykonania określonej pracy. W szczególnych sytuacjach będą one jednak zawierane, ale jako umowy na czas określony ze wskazaniem na obiektywne przyczyny. W praktyce każda obiektywna przyczyna musi być jednak zgłoszona okręgowemu inspektorowi pracy. Można też zawierać umowy na czas określony gdy niezbędne jest zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym oraz w celu wykonywania pracy przez okres kadencji. W tym ostatnim wypadku nie chodzi o kadencje działaczy związkowych, ale o zatrudnienie na okres kadencji w spółkach. To wyjątki i w tych przypadkach nie będzie obowiązywał ani limit 33 miesięcy ani 3 umów o pracę na czas określony.

By admin