Potrzebne większe uzwiązkowienie w globalnych firmach

W Warszawie 16 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli UNI Global Union z jego polskimi afiliantami, czyli NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Tematem spotkania była inicjatywa UNI związana z utworzeniem Centrum Organizowania Związków Zawodowych. Inicjatorzy pomysłu zakładają, że COZZ ma stanowić platformę do profesjonalizacji organizowania pracowników przez centrale związkowe, zwłaszcza w firmach międzynarodowych. Jego długoterminowa wizja działania ma służyć znacznemu wzrostowi uzwiązkowienia, które jest warunkiem niezbędnym do poprawy sytuacji pracowników globalnych firm, których jest w Polsce coraz więcej oraz promowaniu organizowania związków zawodowych.

– Jesteśmy świadkami globalnego kryzysu w związkach zawodowych. Doświadczamy nierówności w dochodach, zanikających układów zbiorowych i spadającego uzwiązkowienia, które na świecie wynosi około 7%. UNI Global Union przygotowało strategię „Przełamać ten trend”. Sposobem działania mają być Centra Organizowania dla poszczególnych regionów Europy i świata w ramach, których organizatorzy związkowi będą prowadzić kampanie w firmach ponadnarodowych prowadzące do zawierania porozumień zbiorowych z pracodawcami – powiedziała na wstępie Christy Hoffman zastępca sekretarza generalnego UNI Global Union.
– Na marcowym Kongresie UNI Europa w Rzymie, Komitet Wykonawczy ogłosi decyzję o tej inicjatywie. Chcemy wzmocnić związki zawodowe, które organizują pracowników w ich działaniach. Polska ma spore doświadczenia w tym zakresie i chcemy pomóc je sprofesjonalizować oraz chcemy, by efekty tych działań emanowały na inne kraje oraz by poprzez Centrum Organizowania zacieśnić współpracę międzynarodową między poszczególnymi związkami zawodowymi – dodał Oliver Roethig, sekretarz regionalny UNI Europa.
Centrum Organizowania dla Europy Środkowo-Wschodniej, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację i Węgry ruszy jeszcze w tym roku. Biuro Główne ma mieścić się w Warszawie. Kluczowe będą kampanie organizowania w firmach ponadnarodowych, rozwój umiejętności organizatorów, szkolenia liderów zakładowych. Przedstawiciele UNI zaplanowali wysoki budżet własny na powstanie COZZ, a dodatkowe środki mają być pozyskiwane z instytucji tj. Unia Europejska, rządowe fundusze strukturalne czy fundacje. Niebawem pracę rozpocznie Komitet Ekspercki składający się z przedstawicieli stron zaangażowanych w powstanie Centrum Organizowania, który będzie pracował nad jego uruchomieniem. NSZZ „Solidarność” na spotkaniu reprezentował Alfred Bujara przewodniczący Sekretariatu Handlu, Banków i Ubezpieczeń wraz z liderami organizacji afiliowanych w UNI oraz Kacper Stachowski, kierownik Działu Rozwoju Komisji Krajowej.
– Centrum Organizowania to pierwszy krok w długiej podróży. Musimy przyspieszyć rozwój związków zawodowych – podsumował spotkanie Andy Snowdy z UNI Global Union.

By admin