logo oświata

W dniu 23 października 2015 roku odbyły się uroczystości z okazji XXXV-lecia „Solidarności” oświatowej Płocka oraz Dnia Edukacji Narodowej. Wśród zaproszonych ponad 120 gości znaleźli się m.in.:

 1. Ryszard Proksa   –   Przewodniczący  KSOiW NSZZ „Solidarność”
 2. Jerzy Obrębski  – Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”
 3. Andrzej Burnat – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”
 4. Stanisław Szkopek  – Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „S”
 5. Anna Pietrzak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie
 6. Ks. Prałat dr Mirosław Milewski – Kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej Wikariusz Generalny
 7. Ks. Andrzej Krasiński – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej
 8. Ks. Arkadiusz Grygowski  – Diecezjalny Duszpasterz Nauczycieli
 9. Iwona Sierocka  –  Wicestarosta Powiatu Płockiego
 10. Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego
 11. Agnieszka Sulkowska – wz. Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku
 12. Andrzej Nowakowski –   Prezydent Miasta Płocka
 13. Roman Siemiątkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
 14. Tomasz Korga – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
 15. Cezary Wiśniewski – wz. Rektora Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku

Janusza Zielińskiego  – Prodziekan Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii  Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku

 1. Grzegorz   Skwarna – Kierownik MSCDN Wydział w Płocku, a także Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Płocku w latach 90. – Ireneusz Werner i Ewa Adasiewicz.

Z dużym zaciekawieniem zebrani obejrzeli prezentację działalności związku w minionych 35 latach, podzieloną na następujące zagadnienia:

 1. władze, sztandar, wyróżnienia           5. konkursy, konferencje, szkolenia
 2. rekreacja, turystyka, kultura               6. spotkania, uroczystości
 3. wycieczki, pielgrzymki, warta           7. wigilie, choinki dla dzieci
 4. akcje protestacyjne                           8. Walne Zebrania Delegatów

Po prezentacji rozpoczął się kolejny punkt części oficjalnej – wręczanie odznaczeń i nagród, które zostały przyznane na wniosek Przewodniczącego Krysztofiaka dla członków związku. Najpierw dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty  w Płocku Anna Pietrzak wręczyła czworgu związkowcom Medale Komisji Edukacji Narodowej – najwyższe odznaczenie resortowe, a Przewodniczący Marek Krysztofiak – listy gratulacyjne w imieniu Sekcji Regionalnej Oświaty.

Następnie Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wręczył nagrody prezydenta miasta. Przedtem jednak w swoim wystąpieniu podkreśli historyczną i obecną rolę „Solidarności” w działaniach na rzecz przemian w oświacie. Pogratulował też wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym oraz podziękował za współpracę Przewodniczącemu Krysztofiakowi. Ten z kolei wyraził wdzięczność Prezydentowi za nagrody oraz wparcie finansowe uroczystości. Podziękował także innym instytucjom, które przyznały związkowcom nagrody i wyróżnienia, do których Przewodniczący dołączył listy gratulacyjne w imieniu „Solidarności” oświatowej Płocka i Regionu Płockiego.

W dalszej części jedną Złotą i 16 Srebrnych Odznak Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wręczył Przewodniczący Sekcji Ryszard Proksa. Oprócz gratulacji odniósł się on do aktualnej sytuacji w kraju i życzył zebranym obudzenia się w innej Polsce po niedzieli wyborczej 25 października. Mniej polityczne były wystąpienia innych zaproszonych gości, którzy – oprócz jubileuszowych życzeń         i gratulacji dla uhonorowanych za działalność na rzecz oświaty i „Solidarności”- wręczali Listy gratulacyjne, a niekiedy również drobne upominki.

Przewodniczący Krysztofiak podziękował za pomoc w organizacji uroczystości, złożył życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Następnie współprowadząca uroczystość Urszula Gołębiewska poprosiła o wyprowadzenie sztandaru „Solidarności” oświatowej.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się niestandardowym toastem Przewodniczącego Krysztofiaka, w którym powiedział:

Szanowni Państwo !

Latem 1980 roku doszło do buntu społecznego w Polsce przeciw totalitarnej, komunistycznej władzy. „Lawina” ruszyła z Lubelszczyzny, jak śpiewa Krzysztof Cugowski, i rozlała się na cały kraj, z Wybrzeżem i Gdańskiem na czele. Dotarła także do Płocka. Niezależne struktury związkowe powstawały w różnych branżach, w tym również w grudniu 1980 roku w oświacie – a pierwszym Przewodniczącym MKOiW NSZZ „Solidarność” został Jan Kulikowski, repatriant z Wileńszczyzny, nauczyciel matematyki w LO im. Wł. Jagiełły. Jego postać, a także innych członków i działaczy „Solidarności” oświatowej, którzy przez minione 35 lat uczestniczyli w organizacji, zarządzaniu i działalności związkowej możecie obejrzeć na fotografiach na okolicznościowej wystawie. Pan Jan nie jest dzisiaj z nami, a powody nieobecności są zawarte w liście, który przesłał na moje ręce wraz z życzeniami „dobrej zabawy, miłych rozmów i wspomnień Koleżanek i Kolegów „Solidarnościowców”, szczególnie TYCH, z którymi miałem zaszczyt i przyjemność współpracować w tamtych TRUDNYCH CZASACH i organizować działalność NASZEGO ZWIĄZKU”.

Szanowni Państwo !

35 lat działalności NSZZ „Solidarność” nie było i nie jest usłane różami. Niepokorną organizację próbowali zniszczyć komuniści, wprowadzając stan wojenny i delegalizując nasz związek zawodowy, ale również działalność w obronie praw pracowniczych już po 1989 roku w wolnej, suwerennej Rzeczypospolitej do łatwych nie należy.

Najlepiej świadczy o tym fakt, że 14 października br. czyli w Dzień Edukacji Narodowej nie świętowaliśmy a manifestowaliśmy pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, wspólnie zresztą z ZNP, przeciwko polityce oświatowej Rządu. W tej nowej III RP kierował naszą Organizacją ponownie – do 1991 roku kol. Kulikowski, następnie kol. Ireneusz Werner, kol. Ewa Adasiewicz i moja skromna osoba. Pozwólcie, że dziękując moim poprzednikom, wszystkim członkom i działaczom „Solidarności” oświatowej z okazji Jubileuszu 35–lecia wzniosę toast i złożę życzenia wszelkiego dobra w życiu zawodowym, osobistym i działalności związkowej. Na pogrzebie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – patrona „Solidarności” – Lech Wałęsa powiedział: „Solidarność” żyje, bo ty oddałeś za nią swoje życie”. Niech te słowa i postawa naszego patrona będą dla Nas wskazówką, drogowskazem i wzorem w dalszym życiu i pracy społecznej.

Za „Solidarność” !

mgr Marek  Krysztofiak

Przewodniczący MKOiW i SOiW

NSZZ „Solidarność” w Płocku

DSC_7823 DSC_7754 DSC_7683 DSC_7613 DSC_7609 DSC_7565 DSC_7495