W dniu 17 października 2017 r. o godz. 10.00 w warszawskiej siedzibie PGNiG odbyła się konferencja pod hasłem „Układy zbiorowe pracy – drogą do społecznej gospodarki rynkowej”.

Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zorganizowała konferencję na temat branżowych, sektorowych i ponadnarodowych układów zbiorowych pracy. Była to swoista kontynuacja sierpniowej debaty konstytucyjnej, gdzie punktem wyjścia do dyskusji był art. 20 ustawy zasadniczej, który brzmi:

„Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

W powszechnej ocenie z art. 20. realizowana jest tylko część dot. wolności działalności gospodarczej, natomiast zapis dot. części społecznej opartej na dialogu jest zapisem de facto martwym. Czy drogą do jego „ożywienia” mogą być układy zbiorowe pracy?

Konferencja składała się z dwóch części: wystąpień i panelu eksperckiego.

W pierwszej części wystąpili:
– Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda
– Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki
– Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha
– Minister Energii Krzysztof Tchórzewski
– Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Luca Visentini

W panelu dyskusyjnym udział wzięli:
– Ekspert KK NSZZ „Solidarność” Sławomir Adamczyk – moderator
– Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski
– Przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz
– Prezes Zarządu Volkswagen Poznań Samochody Użytkowe Jens Ocksen
– Członek Komitetu Wykonawczego Industrial Europe Bruno Vannoni
– Prezes Zarządu Lotos Oil Krzysztof Nowicki
– Przewodniczący Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” Bogdan Szozda