W dniach 5 – 6 marca 2024 r. w siedzibie Regionu odbyło się zorganizowane przez Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” szkolenie pod nazwą „Wizerunek Działacza Związkowego”.

Szkolenie było przeznaczone dla organizacji międzyzakładowych i zakładowych. Zajęcia ze świadomego kreowania wizerunku działacza związkowego w formie warsztatów oraz z wykorzystaniem środków audiowizualnych poprowadziła trenerka z Biura Szkoleń Komisji Krajowej – Kol. Agnieszka Kuraś-Steczyńska.


By Mariusz