W tym tygodniu odbyły się w siedzibie Regionu dwa szkolenia dla dwóch grup (13-14 oraz 15-16 lutego 2024 r.) pod nazwą „Szkolenie Ogólnozwiązkowe Działaczy (SOD)” zorganizowane przez ZRP NSZZ „Solidarność”.

Szkolenie poprowadził trener z Biura Szkoleń Komisji Krajowej – Kol. Jan Plata-Przechlewski, który przedstawił uczestnikom zakres działalności związkowej: podstawowe akty prawne, specyfikę i definicję związku zawodowego, budowanie siły związku, organizację pracy własnej działacza, role związków zawodowych w prawodawstwie europejskim.


Szkolenie 13-14.02.2024 r.


Szkolenie 15-16.02.2024 r.


By Mariusz