IMG_4021

W dniu 16 maja 2016 r. w siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” miało miejsce spotkanie członków zarządu z parlamentarzystami Ziemi Płockiej Prawa i Sprawiedliwości.

W spotkaniu wzięli udział:

Senator Marek Martynowski

Posłowie na Sejm RP:   Marek Opioła, Maciej Małecki i Waldemar Olejniczak.

Podczas spotkania m.in. zostały poruszone kwestie dot. obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet 60 lat, mężczyzn 65 lat, proponowane zmiany w ustawie o związkach zawodowych, problemy z jakimi boryka się służba zdrowia oraz oświata.

Oprócz w/w omawianych spraw członkowie zarządu usłyszeli od parlamentarzystów jakie mają plany w swojej poselskiej pracy na rzecz rozwoju regionu płockiego.

Na zakończenie wspólnie ustalono, że podobne spotkania odbywać się będą cyklicznie, np. raz na kwartał.

IMG_4013 IMG_4014 IMG_4015IMG_4019 IMG_4020IMG_4028