KSKM (1) KSKM (7)

W dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” odbyło się jedno ze spotkań przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Krajowej Sekcji Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność” z Przewodniczącym Sekcji Jerzym Wielgusem. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ZOZ z komunikacji miejskiej m.in. z MPK Inowrocław, MPK Olsztyn, MZA Warszawa, KM Płock, MPK Kutno, MPK Ciechanów.

Na spotkaniu oprócz omówionych spraw bieżących zostało przeprowadzone szkolenie dla uczestników spotkania z „Uprawnień Zakładowych Organizacji Związkowych w świetle zmieniających się przepisów prawa pracy”. Szkolenie przeprowadziła Pani Teresa Krasowska Kierownik Biura Obsługi Eksperckiej i Rozwoju Regionu Mazowsze.

KSKM (6)KSKM (2)KSKM (5)KSKM (4)