IMG_3503

 W dniu 17.12.2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” w siedzibie Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku.

 

Organizatorem tej uroczystości był Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” wraz z gospodarzem Jego Ekscelencją ks. Biskupem Piotrem Liberą.

Na Regionalne uroczystości przybyli zaproszeni przewodniczący podstawowych jednostek organizacyjnych związku oraz osoby zaproszone m.in. Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski i Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek. Oprócz tego w spotkaniu wzięli udział zaproszeni Księża:  Ksiądz Proboszcz Tadeusz Łebkowski nasz diecezjalny duszpasterz środowisk „Ludzi Pracy” i  Ksiądz Proboszcz dr Jan Rusiecki oraz pracodawcy, z którymi na co dzień prowadzimy dialog społeczny.

Spotkanie wigilijne rozpoczął krótką przemową Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski witając wszystkich zaproszonych gości, następnie głos zabrał Z-ca Przewodniczącego KK Tadeusz Majchrowicz.  Ks. Proboszcz Tadeusz Łebkowski odczytując fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa wprowadził uczestników spotkania w nastrój Świąt Bożego Narodzenia, a Ks. Biskup Piotr Libera poprowadził wspólną modlitwę.

Po zakończeniu uroczystości wigilijnej zebrani składali sobie nawzajem życzenia, dzieląc się opłatkiem. Towarzyszył temu podniosły i wzruszający nastrój. Spotkanie wigilijne odbyło się przy części artystycznej którą zaprezentował harcerski zespół „Dzieci Płocka” . Były to kolędy i pastorałki, w które zaproszeni goście włączyli się ze śpiewem.

IMG_3339 IMG_3426 IMG_3433 IMG_3449 IMG_3463 IMG_3464 IMG_3473 IMG_3475 IMG_3480 IMG_3484 IMG_3486 IMG_3503 IMG_3510 IMG_3515 IMG_3519 IMG_3520 IMG_3522 IMG_3523 IMG_3532 IMG_3535 IMG_3539 IMG_3551 IMG_3558 IMG_3568 IMG_3569 IMG_3590 IMG_3591 IMG_3595 IMG_3597 IMG_3605 IMG_3619 IMG_3624 IMG_3635 IMG_3636 IMG_3641 IMG_3643 IMG_3644 IMG_3646 IMG_3650 IMG_3654 IMG_3658 IMG_3660 IMG_3681 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3700DSC_5992DSC_5994DSC_5995DSC_5997DSC_6004DSC_6011DSC_6017DSC_6022DSC_6025DSC_6042DSC_6043DSC_6050DSC_6088DSC_6103DSC_6104DSC_6107DSC_6131DSC_6163DSC_6290DSC_6292DSC_6300DSC_6444DSC_6446DSC_6452