W dniu 14 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe płockiej solidarności w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych i goście zaproszeni m.in. Ewa Zydorek – sekretarz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Bp. Piotr Libera oraz prezesi i dyrektorzy płockich firm.
Podczas spotkania wręczono okolicznościowy upominek mecenasowi Grzegorzowi Falkowskiemu, natomiast Bp. Piotr Libera otrzymał w prezencie od płockiej solidarności publikację „NSZZ Solidarność 1981 – 1989”