W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe płockiej solidarności w opactwie pobenedyktyńskim w Płocku.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący organizacji związkowych i goście zaproszeni m.in. ks. Bp. Piotr Libera i Pani Poseł na RP Anna Cicholska.