W dniu 16.12.2022r odbyło się spotkanie wigilijne członków NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.
Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas między innymi przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda oraz Jego Ekscelencja ks. Szymon Stułkowski Biskup Płocki, których przywitali przewodniczący Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Andrzej Burnat oraz zastępca przewodniczącego Stanisław Szkopek.

– W okresie przedświątecznym członkowie „Solidarności” spotykamy się w różnych zakątkach naszego kraju. Mamy przecież w statucie wpisaną naukę społeczną Kościoła, łamiemy się opłatkiem, wspominamy rok, który się kończy, cieszymy się z narodzin Pana Jezusa – powiedział do uczestników spotkania Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej. 

Za oprawę artystyczną odpowiedzialny był Kameralny Zespół Wokalny Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Themersonów.
Po zaśpiewaniu kolęd nastąpiło poświęcenie opłatka oraz składanie sobie życzeń.

By Mariusz