Żoliborz (8)EiR 3

Przedstawiciele Miejskiej Organizacji Związkowej Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy Regionie Płockim pełnili służbę przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Służbę pełnili w składzie: Kazimierz Skierkowski, Czesław Węglewski, Adam Bytler, Wojciech Różycki i Krystyna Grochulska.

Dziękujemy za pełnioną służbę prosząc jednocześnie kolejne organizacje o wystawianie honorowych wart.