Biedronka

Organizacja związkowa działająca w Jeronimo Martins Polska odnotowała w ostatnim czasie 10 % wzrost liczby członków związku. W okresie sierpień-wrzesień nastąpił znaczny rozwój związany z akcją pozyskiwania nowych członków Związku przy współudziale regionów oraz organizatorów związkowych w tych regionach. 

Prezydium Komisji Zakładowej składa w szczególności podziękowania za wparcie i pomoc w budowaniu organizacji związkowej Regionowi Ziemi Łódzkiej, Częstochowskiemu, Środkowowschodniemu, Płockiemu i Rzeszowskiemu oraz Działowi Rozwoju Komisji Krajowej. W wymienionych regionach nastąpił znaczny wzrost uzwiązkowienia, którego skutkiem będzie stworzenie w najbliższym czasie nowych zakładowych komisji oddziałowych . Na podkreślenie zasługuje fakt, że w Regionie Częstochowskim przyrost członków przekroczył ponad 50 osób w wymienionym okresie. W istniejących komisjach oddziałowych w okresie sierpień-wrzesień b.r., największy wzrost nastąpił w komisji oddziałowej Regionu Wielkopolska i Region Gdańskiego.

Poza tym osoby odpowiedzialne za rozwój organizacji w Komisji Zakładowej w JMP S.A. odwiedziły w ostatnich dwóch miesiącach takie miasta jak: Lublin, Łódź, Częstochowa, Zamość.  Podczas wizyt na sklepach przekazywano informacje dotyczące działania organizacji zakładowej, a także organizowano spotkania z pracownikami w siedzibach regionów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników.

 

Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” przy JMP S.A. działa od 2004 roku i liczy już ponad 1500 członków.