11 listopada br. w  rocznicę Odzyskania Niepodległości  przez Polskę odbyły się w całym kraju uroczystości patriotyczne m.in. w Płocku i w Gostyninie. Na tych uroczystościach nie mogło zabraknąć NSZZ „Solidarność”.

W  Gostyninie.

Przed uroczystą Mszą Świętą w kościele Najświętszej Maryi i Panny Matki Kościoła zostały złożone kwiaty przy Pomniku Nieznanego Żołnierza, a po jej zakończeniu wszyscy udali się kolejno:  pod pomnik św. Jana Pawła II, do tablicy pamiątkowej przy ul. Floriańskiej i pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odśpiewano hymn i wygłoszono przemówienia okolicznościowe.

W Płocku

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Płockiej Katedry gdzie odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Libery.

Po mszy św. przedstawiciele płockiego i powiatowego  samorządu, delegacje organizacji pozarządowych, partii politycznych, instytucji, szkół – jak również przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego złożyły kwiaty przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza.