IMAG0551

5 lutego 2016 r. Region Płocki NSZZ „Solidarność” odwiedził Piotr Duda Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący spotkał się ze związkowcami i dyrekcją w CNH Industrial i w PKN „ORLEN”. W tych dwóch największych zakładach pracy w Płocku dyrekcje tych firm przedstawiły ogólnie plany rozwojowe zakładów pracy,  a członkowie związku „Solidarność” zainteresowani pracą Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” w Radzie Dialogu Społecznego zostali zaznajomieni z różnymi stanowiskami naszego związku m.in. dot. ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego.

Odbyło się również spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka Andrzejem Nowakowskim, które dot. m.in. obchodów rocznicowych „Czerwca 76” w Płocku w dniach 17-19.06.2016 r.

Po wspólnym spotkaniu z członkami Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Przewodniczący Piotr Duda uczestniczył w Sprawozdawczym Zebraniu Członków Związku w PSS „SPOŁEM”.