SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku zgromadzone w ten sposób fundusze chce przeznaczyć na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla ratowania życia i zdrowia małych dzieci.

KRS: 0000161803 wpisując również cel szczegółowy „dla SP ZOZ WSPR i TS w Płocku”.

Mali pacjenci i ich rodziny czekają na wsparcie ludzi dobrego serca.

Serdecznie dziękuję za podjęcie decyzji

Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS

ambulans