Strona społeczna Rady Dialogu Społecznego przyjęła rekomendacje dotyczące jakości staży i praktyk na otwartym rynku pracy w Polsce.

W dokumencie przygotowanym w ramach dialogu autonomicznego związków zawodowych i organizacji pracodawców znajdują się zapisy dotyczące m.in. procesu rekrutacji, zawartości programu praktyki, w tym elementów edukacyjnych, zawartości „umowy o praktykę”, warunków zapewnienia opieki i mentoringu dla praktykanta, a także szeregu postanowień odnoszących się do czasu pracy praktykanta, jego wynagrodzenia i ubezpieczenia. Tekst rekomendacji jest dostępny TUTAJ.

Rekomendacje zostały wypracowane w ramach prac nad wdrożeniem w Polsce Ramowego Planu na rzecz Zatrudnienia Młodych, który został przyjęty przez europejskich partnerów społecznych w 2013 roku. W czasie negocjacji podjęto decyzję, by skoncentrować się na praktykach na otwartym rynku pracy, ponieważ w Polsce ten obszar nie jest uregulowany przepisami prawa.

Namawiamy do rozpowszechniania informacji o rekomendacjach wśród pracodawców.