mini_strazacy-obremski

 Nie ma postępu, a nasze postulaty nie zostały zrealizowane – informuje Robert Osmycki, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” – Dlatego od 29 czerwca wszystkie jednostki organizacyjne w kraju oraz pojazdy Straży Pożarnej zostaną oflagowane, a na budynkach należących do SP zostaną wywieszone banery z informacjami o akcji protestacyjnej.

Przypominamy, że KSP NSZZ ”Solidarność” od sierpnia 2013 składała na ręce kolejnych ministrów postulaty i wnioski o rewaloryzację funduszy wynagrodzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej według indeksu stopy inflacji liczonej od 2008 roku oraz o podniesienia stawki rekompensaty za służbę w godzinach nadliczbowych z 60% stawki godzinowej do kwoty nie mniejszej niż 100% stawki godzinowej strażaka.
– Bez dodatkowego wsparcia finansowego wiele komend powiatowych i miejskich oprze swoje funkcjonowanie na środkach, które powinny być przeznaczone na zatrudnienie i wynagradzanie strażaków – tłumaczy Osmycki –  z kolei brak rewaloryzacji funduszy wynagrodzeń za lata 2008 – 2014 w komendach powiatowych i miejskich będzie skutkowało koniecznością zamrażania przyjęć do PSP lub redukcją zatrudnienia. Już teraz brakuje 2.500 etatów do prawidłowego funkcjonowania- podkreśla szef sekcji i dodaje, że dalsza redukcja jest katastrofą dla sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.
W marcu Rada Sekcji zdecydowała o podjęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, na początek w województwach lubuskim, opolskim,  podkarpackim i zachodnio-pomorskim. Z dniem 1 czerwca do akcji przyłączyły się kolejne – dolnośląskie, łódzkie oraz wielkopolskie.
W piątek 26 czerwca w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbędzie się pierwsze spotkanie w sprawie Forum Dialogu Społecznego, o którego powołanie „Solidarność’ od dawna zabiegała. – Nie mam żadnego pojęcia, czy tylko się przywitamy, czy może odbędzie się jakaś poważna rozmowa – komentuje Osmycki – Dlatego naszego protestu nie zawieszamy, a wręcz przeciwnie, rozszerzamy go.fot.W.Obremski

By admin