Zarząd Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 11.09.2019 r. podjął decyzję o poparciu Pani Wioletty Kulpa w wyborach parlamentarnych, jako kandydatkę do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwała

Wniosek o poparcie w wyborach